Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Rozporządzenie nr 10 w archiwum

Rozporządzenie Nr   10                     
Wojewody  Warmińsko–Mazurskiego z dnia  30 kwietnia 2004 r.
w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt
dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów.
Na podstawie art. 23 ust.1, pkt 1,3 i 5 oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz.752, z 2001 r. Nr 29, poz. 320 i Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438 z 2002 r. Nr 122, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450) - zarządza się co następuje :    
§ 1. Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren sołectwa BIEDASZKI gmina WĘGORZEWO powiat WĘGORZEWO.
§ 2. Na obszarze określonym w §1 zakazuje się do 28 maja 2004 r. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.
§ 3. Miejsca bytowania zwierząt dzikich na obszarze określonym w §1 zostaną oznaczone przez BURMISTRZA MIASTA WĘGORZEWO  tablicami: „ UWAGA WŚCIEKLIZNA! WSTĘP WZBRONIONY!”.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Dokument utworzył(-a):  Monika Andrzejczak  (30.04.2004)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (30.04.2004)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (30.04.2004)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (30.04.2004)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13409809 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^