Ogl±dasz archiwaln± wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wy¶lij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Maj±tek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualno¶ci
  ∴ Rozporz±dzenia Wojewody
  ∴ Rozporz±dzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ ¦rodki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - ¶rodki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   PIW - Dane teleadresowe - maj 2005 w archiwum

Lp.

Powiat

Imię, Nazwisko

Stanowisko

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Telefon

E-mail

Tel. Kom.

1 Bartoszyce Tadeusz Wojnicz Powiatowy Lekarz                 Weterynarii 11-200 Bartoszyce, ul.Bema 33

0897642471

bartoszyce.piw@wetgiw.gov.pl

608681861

    Mieczysław Prz±dka Pow.Insp.ds. ZZiZChZZ      

696429115

    Józef  Fatla Pow.Insp. ds. H¦SPZ       

696429033

    Kazimierz  Żółciński Pow.Insp.ds. H¦SPZ      

696429035

    Katarzyna  B±czek Pow.Insp.ds. ¦ŻZ      

696429034

2 Braniewo Tadeusz  Zakrzewski Powiatowy Lekarz Weterynarii 14-500 Braniewo, ul.Żeromskiego 22

0552432065

braniewo.piw@wetgiw.gov.pl

696429080

    Cezary Pyka Pow.Insp ds. ZZiZChZZ      

696429081

    Jadwiga Marchewa Pow.Insp.ds. H¦SPZ      

696429082

    Katarzyna Arłukowicz-Strankowska Insp.ds.HŻ.i ¦ŻZ      

668121982

    Alina Gawrych-NiedĽwiecka Insp.ds.ZZiZChZZ      

696429083

3 Działdowo Wojciech Ko¶ciński Powiatowy Lekarz Weterynarii 13-200 Działdowo, ul.Męczenników 11

0236972017

dzialdowo.piw@wetgiw.gov.pl

696429036

    Halina Stempkowska Z-ca Pow.Lek.Wet.      

696429039

    Anna Gesek Insp. Weterynaryjny       

696429038

4 Elbl±g Tadeusz Cie¶lak Powiatowy Lekarz Weterynarii 82-300 Elbl±g, ul.Grunwaldzka 108

  0552370253,  0552368433

elblag.piw@wetgiw.gov.pl

696429076

    Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii      

696429077

    Jerzy Wi¶niewski Pow.Insp.ds. ZZiZChZZ      

696429078

    Sebastian Toński Insp. ds. ZZiZChZZ      

606233757

    Ryszard Siemi±tkowski Insp. ds. ZZiZChZZ      

607443410

    Grzegorz Kleps Insp. ds. HSSPZ      

506996111

    Jerzy Koronowski St.Insp. ds. H¦SPZ      

888576462

    Piotr Zdralewicz St.Insp. ds. H¦SPZ      

601464631

    Stanisława Sołowiej St.Insp. ds. H¦SPZ      

603862759

    Alicja Czebiołko St.Insp. ds. H¦SPZ       

508866786

5 Ełk Henryk Kołyszko Powiatowy Lekarz Weterynarii 19-300 Ełk,
ul.Suwalska 46

0876102317

elk.piw@wetgiw.gov.pl

696429118

    Andrzej Walczak St.Insp.ds. ZZiZChZZ        
    Wiesław Abrycki St.Insp.ds. H¦SPZ       

696429117

    Teresa Szostek St.Insp.ds. H¦SPZ        
    Anna Talaga Insp. ds. H¦SPZ        
    Kamila Przekop Insp.ds. H¦SPZ i ¦ŻZ        
6 Giżycko Stanisław Piłat Powiatowy Lekarz Weterynarii 11-500 Giżycko,
ul. Wilanowska 26

0874282496

gizycko.piw@wetgiw.gov.pl

696429106

    Agnieszka Wyszyńska-Żdanuk St.Insp.Wet.ds. ZZiZChZZ      

696429073

    Zdzisława Szpakiewicz St.Insp.Wet.ds. H¦SPZ      

696429074

    Jarosław Sołkiewicz Insp.Wet.ds. H¦SPZ      

668187966

    Monika Kowalczyk-Czapla Insp.Wet.ds. ¦ŻZiMB      

696429075

7 Gołdap Stanisław Karkosiński Powiatowy Lekarz Weterynarii 19-500 Gołdap,
ul. Wolno¶ci 11

0876154926

goldap.piw@poczta.wetgiw.gov.pl

696429068

    Jacek Parynow Starszy.Insp.ds. ZZiZChZZ      

696429070

    Eleonora Bukowska Starszy Insp.ds. H¦SPZ      

696429071

8 Iława Małgorzata Kalitowska Powiatowy Lekarz Weterynarii 14-200 Iława,
ul. D±browskiego 11

0896482286

ilawa.piw@wetgiw.gov.pl

696429064

    Leszek Gruza Pow.Insp.ds. ZZiZChZZ      

696429066

    Waldemar Labi¶ Pow.Insp.ds. H¦SPZ      

696429065

    Anna Skamarska Insp.ds. ¦ŻZ      

696429121

    Krystyna Piotrowska-Stopa Z-ca Powiatowego lekarza Weterynarii      

696429067

9 Kętrzyn Józef Mikucki Powiatowy Lekarz Weterynarii 11-400 Kętrzyn,
ul. Rynkowa 5

0897512747

ketrzyn.piw@wetgiw.gov.pl

660411444

    Leszek Florczyk Pow.Insp.ds. ZZiZChZZ      

660411446

    Maria Wyszkowska Pow.Insp.ds. H¦SPZ      

660411445

    Antoni Bitowt Kontroler weterynaryjny      

660411447

10 Lidzbark Warmiński Krzysztof Rudziński Powiatowy Lekarz Weterynarii, ŻZ 11-100 Lidzbark Warm.,
ul. Bartoszycka 28a

0897672222

lidzbark.piw@wetgiw.gov.pl

696429060

    Franciszek Tausiewicz Pow.Insp.ds. ZZiZChZZ, IRZ, DZ, BSE, Utylizacji      

696429061

    Jan Ciesielski Pow.Insp.ds. H¦SPZ, Monitoring pozost.      

696429062

    Zenon Cybulski St. Kontroler Sanit., H¦SPZ, TRACES      

696429063

11 Mr±gowo Dorota Przewoska Powiatowy Lekarz Weterynarii 11-700 Mragowo,
ul. Rynkowa 1c

0897426226

mragowo.piw@wetgiw.gov.pl

696429101

    Jacek Wyszkowski Pow.Insp.ds. H¦SPZ      

668210571

    Iwona Owczarzak Pow.Insp.ds. ZZiZChZZ      

696429102

12 Nidzica Witold Wojciechowski Powiatowy Lekarz Weterynarii 13-100 Nidzica,
ul. Limanowskiego 1

0896252515

nidzica.piw@wetgiw.gov.pl

696429056

    Dariusz Malewski Insp.ds. ZZiZChZZ      

696429059

    Mariola Wytr±żek Insp.ds. H¦SPZ, Zastępca PLW      

696429058

    Magdalena Czaplińska-Ebernikel Insp.ds. ¦ŻZ        
13 Nowe Miasto Lub. Jan B. Liedtke Powiatowy Lekarz Weterynarii 13-300 Nowe Miasto Lub., ul. Jagiellońska 24 D 

0564742423

nowemiastolub.piw@wetgiw.gov.pl

696429110

    Jan B. Liedtke Pow.Lek.Wet. ZZiZChZZ      

696429110

    Krystyna Jankowska Starszy Insp.ds. H¦SPZ      

696429109

    Antoni Kurlikowski Insp.ds.¦ŻZ      

696429108

    Jarosław Wydrachowski Insp.ds. ¦ŻZ, HMB, DZ        
14 Olecko Dariusz Salamon Powiatowy Lekarz Weterynarii 19-400 Olecko,
ul. Parkowa 7

0875202148

olecko.piw@wetgiw.gov.pl

696429052

    Ewa Protasiewicz Insp.wet.ds. ZZiZChZZ      

696429054

    Jolanta Fabiszewska Starszy Insp.ds. H¦SPZ      

696429053

15 Olsztyn Mirosław Karczewski Powiatowy Lekarz Weterynarii 10-404 Olsztyn,
ul. Lubelska 16

0895331411 0895399158

fax 0895399158

olsztyn.piw@wetgiw.gov.pl

693997600

    Krystyna Jaworska St. Insp.ds. OZiZChZZ      

504067626

    Czesław Rejdych St.Insp.ds. H¦SPZ      

693997602

    Ewa Roszko Insp.ds. H¦SPZ      

693997603

    Stanisław Kotowski Insp.ds. H¦SPZ      

693997604

    Jerzy Majkowski Insp.ds. ¦ŻZiHSSZP      

606106088

    Katarzyna Paleń Insp.ds. OZiZCHZZ      

88099371

    Bolesław Gałus St Insp.ds. OZiZChZZ      

605058307

    Franciszek Romanik Insp.ds. H¦SPZ      

502266495

    Adam Zimodro St.Insp.ds.OZiZChZZ      

605744752 

    Krzysztof Karczewski Insp.ds. H¦SPZ      

606740320

16 Ostróda Andrzej Jankowski Powiatowy Lekarz Weterynarii 14-100 Ostróda,
ul. Sienkiewicza 13

0896465973

ostroda.piw@wetgiw.gov.pl

693997605

    Ryszard Józefczak Pow.Insp.ds. ZZiZChZZ      

693997607

    Bożena Mrówczyńska Pow.Insp.ds. H¦SPZ      

693997606

    Irena Bakalarczyk Pow.Insp.ds. ¦ŻZ, MB i DZ      

604899172

17 Pisz Wojciech Żórawski Powiatowy Lekarz Weterynarii 12-200 Pisz,
ul. Warszawska 38

0874232753

pisz.piw@wetgiw.gov.pl

696429045

    Józef Barański Pow.Insp.ds. ZZiZChZZ        
    Ewa Olchowy Pow.Insp.ds. H¦SPZ      

603993424

    Dorota Jórzak Insp.ds. ¦ŻZiDZ       

696429046

18 Szczytno Jerzy Ryszard Piekarz Powiatowy Lekarz Weterynarii 12-100 Szczytno,
ul. Korczaka 1

0896241605

szczytno.piw@wetgiw.gov.pl

696429111

    Maciej Kandulski Z-ca Pow. Lek. Wet.
Pow.Insp.ds. ZZiZChZZ
    kandulski@o2.pl  
    Ewa Piekarz Powiatowy Insp.ds. H¦SPZ     evap@o2.pl  
    Ryszard Filipski St.insp.ds. ¦ŻZ     piwszczytno_hz2@op.pl  
         
19 Węgorzewo Stanisław Piłat Powiatowy Lekarz Weterynarii 11-400 Węgorzewo,
ul. Kraszewskiego 40 

0874275881

wegorzewo.piw@wetgiw.gov.pl

696429106

    Adam Mariak Insp. ds H¦SPZ, ¦ŻZ    

696429104


Dokument utworzył(-a):  Adam Wojtaszek  (25.07.2005)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (25.07.2005)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (13.02.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (13.02.2007)
 
^ Strony biuletynu wy¶wietlono:
12784355 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^