Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Kontakty z mediami

KONTAKTY Z MEDIAMI
 
Obsługą prasową i informacyjną zajmuje się rzecznik Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
Zasady udostępniania informacji mediom reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz. U. z 8 października 2001 r. Nr 112, poz. 1198.
Informacje, które wymagają dodatkowych działań lub konsultacji są przygotowywane najszybciej jak to jest możliwe, nie później niż w ciągu 14 dni od skierowania zapytania. Jeżeli informacja nie może być udzielona w tym terminie, rzecznik zawiadamia zainteresowaną redakcję o powodach opóźnienia oraz o terminie przekazania odpowiedzi na zapytanie. Zgodnie z zapisem ustawy o dostępie do informacji publicznej odpowiedź jest przekazywana najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od zgłoszenia pytania.
Rzecznik odpowiada także na listy obywateli nadsyłane pocztą elektroniczną na adres: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl".
Odpowiedzi udzielane są najszybciej jak to możliwe, nie później niż w terminie 14 dni.
Rzecznik może odmówić udzielenia informacji niejawnych, określonych w
ustawie z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych – Dz. U. z 8 lutego 1999 r. Nr 11, poz. 95.
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Adam Wojtaszek  (24.03.2004)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (24.03.2004)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (15.01.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (15.01.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13587469 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^