Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Rozporządzenie Nr 2/09/2802 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie z dnia 7 września 2006r. w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzania zakazów w archiwum

Rozporządzenie Nr 2/09/2802
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie
z dnia 7 września 2006r.

w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzania zakazów 
  
Na podstawie art.45 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.Nr.69, poz.625) oraz art.39 ustawy z dnia  5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001r. nr.8,poz.872 zm.Dz.U. z 2001r. nr.128, poz.1407, Dz.U. z 2002r. nr.37,poz.329, Dz.U. z 2002r. nr. 41,poz.365, Dz.U.Nr.62,poz.558, Dz.U. 2002r. nr.89,poz.804, Dz.U. 2002r. nr.200,poz.1688, Dz.U.2003r. nr.52,poz.450, Dz.U. 2003r. nr.137, poz.130, Dz.U.2003r. nr.149, poz.1452, Dz.U. 2004r. nr.33,poz.287) zarządza się co następuje: 
 
§ 1.Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren sołectwa BOGDANY, gmina Frombork, powiat Braniewo.
 
§ 2.Na obszarze określonym w § 1 zakazuje się  do dnia 7 października 2006r. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.
 
§ 3.Miejsca bytowania zwierząt dzikich na obszarze określonym w § 1 zostaną oznaczone przez  Burmistrza Miasta i Gminy Frombork  tablicami „UWAGA WŚCIEKLIZNA!  WSTĘP WZBRONIONY!"
      
§ 4.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

Dokument utworzył(-a):  Tadeusz Zakrzewski  (08.09.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (08.09.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (08.09.2006)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (08.09.2006)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
12973938 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^