Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie Nr 1/2008 z dnia 05 maja 2008 rokuw sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów w archiwum

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie
Nr 1/2008 z dnia 05 maja 2008 roku
 
w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów
 
 Na podstawie art. 45 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69 poz. 625 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001r. nr 80 poz. 872 zm. Dz. U z 2001r., nr 128 poz. 1407, Dz. U. z 2002 r., nr 37 poz. 329, Dz. U. z 2002r. nr 41 poz. 365, Dz. U. z 2002r. nr 62 poz. 558, Dz. U.  z 2002 r. nr 89 poz. 804, Dz. U. z 2002r. nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2003r. nr 52 poz. 450, Dz. U. z 2003r. nr 137 poz.1302, Dz. U. z 2003r. nr 149 poz. 1452, Dz. U. z 2004r. nr 33 poz. 287, Dz. U. nr 33, poz. 288) - zarządza się co następuje:    
 
§ 1
Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren gminy Barciany i Srokowo ograniczony:
– od zachodu – drogą utwardzoną od miejscowości Wikrowo do miejscowości Kolkiejmy, dalej po linii przepływu rzeki Młynówka a następnie rzeki Omęt, do północnej granicy lasu,
– od północy –  po północnej granicy lasu do miejscowości Łęknica,
– od wschodu – drogą utwardzoną prowadzącą od miejscowości Łęknica do miejscowości Wilczyny z wyłączeniem miejscowości Wilczyny,
– od południa – drogą utwardzoną od miejscowości Wilczyny do miejscowości Jegławki dalej drogą numer 607 do miejscowości Wikrowo.
§ 2
Za obszar zagrożony uznaje się obwód łowiecki numer 12 i 13.
§ 3
Na obszarze określonym w §1 nakazuje się trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu do dnia 31 lipca 2008 roku.
§ 4
Na obszarze określonym w §1 zakazuje się do 31 lipca 2008 roku organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.
§ 5
Na obszarze określonym w §2 zakazuje się do 2 czerwca 2008 roku organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.
§ 6
Zakazuje się wywozu psów i kotów z obszaru określonego w §1 i okręgu zagrożonego bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie.
§ 7
Miejsca bytowania zwierząt dzikich na obszarze określonym w §1 zostaną oznaczone przez WÓJTA GMINY BARCIANY i WÓJTA GMINY SROKOWO tablicami: „UWAGA WŚCIEKLIZNA! WSTĘP WZBRONIONY!”.
§ 8
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Kętrzynie
dr wet.Józef Mikucki

Dokument utworzył(-a):  Józef Mikucki  (05.05.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (05.05.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (05.05.2008)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (05.05.2008)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
12975323 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^