Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku poszukuje lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji weterynaryjnej do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w ANIMEX FOODS Sp. z o.o. Sp.     05.07.2016     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie     05.05.2016     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku     05.05.2016     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Główny Księgowy w Zespole ds. finansowo-księgowych     05.05.2016     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku poszukuje lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji weterynaryjnej do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w ANIMEX FOODS Sp. z o.o. Sp. k. Oddział w Ełku, 19-300 Ełk ul. Suwalska 86     11.04.2016     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: asystent w Dziale Badań Chemicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz     31.03.2016     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko inspektor do spraw finansowo-księgowychw Zespole ds.finansowo-księgowych     31.03.2016     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku poszukuje lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji weterynaryjnej do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych,     18.03.2016     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: asystent w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Dziale Badań Patologicznych Chorób Zwierząt     18.01.2016     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej w Dziale Badań Chemicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz     11.01.2016     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku poszukuje lekarzy weterynarii do pracy y na warunkach umowy – zlecenia do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych     11.01.2016     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku ogłasza nabór dwóch lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju     24.11.2015     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. administracji     09.10.2015     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Działdowie     06.10.2015     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:inspektora weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności w Zespole do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych     09.12.2014     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydatów na stanowisko:referenta ds. pracowniczych i administracyjnych     02.09.2014     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:księgowy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Giżycku     17.06.2014     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor weterynaryjny w dziale bezpieczeństwa żywnosci, pasz i ubocznych produktów     18.02.2014     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:asystenta w Dziale Badań Patologicznych Chorób Zwierząt w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie     10.01.2014     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Mrągowie     16.07.2013     
  ∴  PLWet. w Iławie poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w archiwum     16.11.2012     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego     30.08.2012     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: kierownik zespołu do spraw do spraw oceny działalności Inspekcji Weterynaryjnej     23.08.2012     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: Kierownik Zespołu do spraw oceny działalności Inspekcji Weterynaryjnej     04.08.2012     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w NML poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw administracji     26.06.2012     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku Inspektora ds. zz i zchzz w archiwum     22.05.2012     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku Referent ds. pracowniczych i administracyjnych w archiwum     22.05.2012     
  ∴  PLWet. w Iławie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku Inspektora ds. zz i zchzz w archiwum     19.04.2012     
  ∴  ogłoszenie o pracę PLWet. w Iławie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku Inspektora wet. ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt     02.04.2012     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku referenta ds. księgowych i administracyjnych w archiwum     29.03.2012     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw finansowo - księgowych i administracyjnych w archiwum     04.01.2012     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy w archiwum     02.01.2012     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności w archiwum     12.12.2011     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydata na stanowisko:inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych.     02.11.2011     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych. w archiwum     24.10.2011     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku referenta w archiwum     18.10.2011     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt     04.10.2011     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych.     04.10.2011     
  ∴  Warmińsko–Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:asystenta w Dziale Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie     28.09.2011     
  ∴  Warmińsko–Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: asystenta w Dziale Badań Patologicznych Chorób Zwierząt - Pracownia Diagnostyki Chorób Ryb i Raków w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie     28.09.2011     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku inspektor weterynaryjny do spraw wymogów wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt w archiwum     07.09.2011     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw administracji w archiwum     01.08.2011     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż. w archiwum     20.07.2011     
  ∴  Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko starszego referenta administracyjnego w WIW Olsztyn w archiwum     12.07.2011     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynariiw Braniewie poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw higieny pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w archiwum     08.07.2011     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymogi formalne i konieczne na stanowisko referenta księgowego w PIW Iława w archiwum     08.07.2011     
  ∴  Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta księgowego w PIW Iława w archiwum     30.06.2011     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent administracyjny     24.05.2011     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w archiwum     11.04.2011     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku inspektora weterynaryjengo ds. hśspz w archiwum     23.03.2011     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko referent do spraw administracji w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej w archiwum     25.02.2011     
  ∴  PLWet. w Mrągowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku kontrolera weterynaryjnego celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej w archiwum     09.12.2010     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku inspektora weterynaryjnego ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w archiwum     28.10.2010     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku inspektora ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w archiwum     11.10.2010     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w archiwum     01.10.2010     
  ∴  Lista kandydatów spełnających wymogi formalne na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii     23.09.2010     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku inspektora ds. finansowo-księgowych w archiwum     25.08.2010     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku poszukuje kandydatów na stanowisko referenta ds. sekretariatu i kadr - zastępstwo w archiwum     20.08.2010     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Giżycku w archiwum     17.08.2010     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi w archiwum     17.08.2010     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Lidzbarku Warmińskim w archiwum     17.08.2010     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Mrągowie w archiwum     17.08.2010     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Nowym Mieście Lub. w archiwum     17.08.2010     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Piszu w archiwum     17.08.2010     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Szczytnie w archiwum     17.08.2010     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Węgorzewie w archiwum     17.08.2010     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w archiwum     10.08.2010     
  ∴  Powiatowy Lakarz Weterynarii w Ełku poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku inspektora weterynaryjnego do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w archiwum     12.07.2010     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku inspektora ds. finansowo-księgowych w archiwum     30.06.2010     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku informatyka w archiwum     30.06.2010     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lub. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku referenta ds. administracji w archiwum     18.06.2010     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych,ochrony zwierząt i higieny materiału biologicznego     28.05.2010     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynariiw Nowym Mieście Lub. poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora ds. środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego w archiwum     19.05.2010     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko zastępcy głownego księgowego w WIW Olsztyn w archiwum     17.05.2010     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko asystenta w Dziale Pożywek i Szkła w ZHW Olsztyn w archiwum     10.05.2010     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lub. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku inspektora weterynaryjnego do spraw śżz i nnuppz - zastępstwo w archiwum     06.05.2010     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy głównego księgowego w archiwum     27.04.2010     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. ID i CC w archiwum     22.04.2010     
  ∴  Powiatowy Lakarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku inspektora weterynaryjnego ds. śżz oraz nadzoru n.u.p.p.z. - zastępstwo w archiwum     22.04.2010     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta w Dziale Przygotowania Pożywek i Szkła ZHW W Olsztynie w archiwum     19.04.2010     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w archiwum     14.03.2010     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw higieny żywności w zespole do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w archiwum     08.02.2010     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. zz i zchz, oz i hmb w archiwum     04.02.2010     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. ozz i zchzz. w archiwum     04.02.2010     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko starszego inspektora ds. pracowniczych w archiwum     29.01.2010     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku poszukuje kandydatów na stanowisko kontrolera weterynaryjnegodo spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w archiwum     25.01.2010     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko starszego inspektora ds. pracowniczych w archiwum     12.01.2010     
  ∴  Lista kandydató spełniających wymogi formalne na stanowisko asystenta w Pracowni Diagnostyki Chorób Ryb ZHW w Olsztynie w archiwum     29.12.2009     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - PLW w Elblągu w archiwum     28.12.2009     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - inspektor ds. nadzoru farmaceutycznego w archiwum     28.12.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku poszukuje kandydatów na stanowisko kontrolera weterynaryjnego do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w archiwum     16.12.2009     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. nadzoru farmaceutycznego w archiwum     09.12.2009     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko powiatowego lekarza weterynarii w Elblągu w archiwum     09.12.2009     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta w Pracowni Diagnostyki Chorób Ryb i Raków w Dziale Badań Patologicznych Chorób Zwierząt w archiwum     07.12.2009     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - asystent w pracowni anatomo-histopatologii ZHW w Olsztynie w archiwum     23.11.2009     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta w Pracowni Anatomo – Histopatologiiw Dziale Badań Patologicznych Chorób Zwierząt w ZHW w Olsztynie w archiwum     06.11.2009     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w archiwum     22.10.2009     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne n a stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. higieny śspz w archiwum     18.10.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku poszukuje kandydatów na stanowisko: kontroler weterynaryjny w archiwum     14.10.2009     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne     04.10.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku poszukuje kandydatów na stanowisko: kontroler weterynaryjnydo spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w archiwum     16.09.2009     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Szczytnie w archiwum     15.09.2009     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Piszu w archiwum     15.09.2009     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Ostródzie w archiwum     15.09.2009     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Olsztynie w archiwum     15.09.2009     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Olecku w archiwum     15.09.2009     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim w archiwum     15.09.2009     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Mrągowie w archiwum     15.09.2009     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Lidzbarku Warmińskim w archiwum     15.09.2009     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Iławie w archiwum     15.09.2009     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii wGołdapi w archiwum     15.09.2009     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Giżycku w archiwum     15.09.2009     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Elblągu w archiwum     15.09.2009     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Działdowie w archiwum     15.09.2009     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Węgorzewie w archiwum     15.09.2009     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Bartoszycach w archiwum     15.09.2009     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta w Pracowni Oznaczania Pozostałości Antybiotyków w archiwum     12.09.2009     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko starszego asystenta w Pracowni Anatomo - Histopatologii w Dziale Badań Patologicznych Chorób Zwierząt w archiwum     12.09.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w archiwum     02.09.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w archiwum     13.08.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjnydo spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w archiwum     28.07.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor weterynaryjnydo spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w archiwum     28.07.2009     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko: radca prawny w archiwum     10.07.2009     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w archiwum     09.07.2009     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w archiwum     30.06.2009     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Mrągowie w archiwum     23.06.2009     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: radca prawny w archiwum     23.06.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w archiwum     17.06.2009     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko laboranta w archiwum     04.06.2009     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko laboranta w Dziale Badań Serologicznych Chorób Zwierząt w archiwum     04.06.2009     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko laboranta w Dziale Badań Patologicznych w archiwum     04.06.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności w archiwum     02.06.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności w wymiarze ½ etatu. w archiwum     02.06.2009     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektora weterynaryjnego w zespole ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt PIW Iława     27.05.2009     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w archiwum     26.05.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności w archiwum     15.05.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności w archiwum     14.05.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności w archiwum     14.05.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gizycku poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw IRZ i cross compliance w archiwum     14.05.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodn w archiwum     13.05.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor weterynaryjny w zespole ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w archiwum     13.05.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie poszukuje kandydatów na stanowisko: Starszy kontroler weterynaryjny do spraw cross compliance w archiwum     12.05.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełk poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności w archiwum     08.05.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt w archiwum     07.05.2009     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt w archiwum     30.04.2009     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko starszy inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt w archiwum     30.04.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku poszukuje kandydatów na stanowisko referenta ds. sekretariatu i kadr w archiwum     14.04.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego w archiwum     05.04.2009     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko PLW w Węgorzewie w archiwum     11.03.2009     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko powiatowego lekarza weterynarii w Węgorzewie w archiwum     17.02.2009     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisku kontrolera weterynaryjnego z zespole ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Iławie w archiwum     14.01.2009     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisku referenta ds. pracowniczych, płac i administracji (na zastępstwo) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Iławie w archiwum     03.01.2009     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydata na stanowisko kontrolera weterynaryjnego w zespole ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w archiwum     31.12.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydata na stanowisko Referenta ds. pracowniczych, płac i administracji (na zastępstwo) w archiwum     19.12.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniąjcych wymagania formalne - ogłoszenia nr: 101647, 101641, 101646, 101642, 101639 w archiwum     10.12.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisku referenta księgowego w PIW w Iławie     25.11.2008     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta w Dziale Badań Serologicznych Chorób Zwierząt w archiwum     24.11.2008     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta w Dziale Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Środków Żywienia Zwierząt w archiwum     24.11.2008     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: od starszego referenta do specjalisty ds. pracowniczych w archiwum     24.11.2008     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta w Dziale Badań Patologicznych Chorób Zwierząt w Pracowni Anatomo-Histopatologii w archiwum     24.11.2008     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta w Dziale Badań Patologicznych Chorób Zwierząt w Pracowni Bakteriologii Ogólnej w archiwum     24.11.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko laboranta i systenta w archiwum     06.11.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydata na stanowisko referenta księgowego w archiwum     05.11.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko konsultanta w archiwum     30.10.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim poszukuje kandydatów na stanowisko księgowego w archiwum     20.10.2008     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta w Pracowni Bakteriologii Ogólnej w archiwum     14.10.2008     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko Laboranta w Pracowni Mikrobiologicznej Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego w Oddziale Terenowym w Ostródzie w archiwum     14.10.2008     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowiskoKonsultanta Działu Badań Chemicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Środków Żywienia Zwierząt w archiwum     14.10.2008     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: Konsultanta Działu Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Środków Żywienia Zwierząt w archiwum     14.10.2008     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: Konsultanta Działu Badań Serologicznych Chorób Zwierząt     14.10.2008     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: Konsultanta Działu Przygotowania Pożywek i Szkła w archiwum     14.10.2008     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: Konsultanta Działu Badań Patologicznych Chorób Zwierząt w archiwum     14.10.2008     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: Konsultanta Działu w Oddziale Terenowym w Ostródzie w archiwum     14.10.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta księgowego (na zastępstwo) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Iławie.     22.07.2008     
  ∴  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie poszukuje kandydata na stanowisko referenta księgowego w archiwum     08.07.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w archiwum     28.05.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydata na stanowisko księgowego w archiwum     20.05.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiska inspektorów weterynaryjnych w archiwum     14.05.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko radcy prawnego w archiwum     14.05.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko informatyka w archiwum     14.05.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim poszukuje kandydatów na stanowisko księgowego w archiwum     30.04.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora weterynarii zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w archiwum     30.04.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiska wymienione w ogłoszeniu Nr 8/2008 z 15.04.2008r. w archiwum     29.04.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w archiwum     28.04.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora w zespole ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w archiwum     28.04.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydata na stanowisko informatyka w archiwum     25.04.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydata na stanowisko radcy prawnego w archiwum     25.04.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydata na stanowisko referenta księgowego w archiwum     25.04.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim poszukuje kandydatów na stanowisko księgowego w archiwum     16.04.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydata na stanowisko: Informatyk w archiwum     15.04.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydata na stanowisko: Radcy prawnego w archiwum     15.04.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydata na stanowisko:inspektora weterynaryjnego ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w archiwum     15.04.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim poszukuje kandydatów na stanowisko informatyka w archiwum     02.04.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim poszukuje kandydatów na stanowiskoradcy prawnego w archiwum     02.04.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego w dziale zwalczania zaraźliwych chorób zwierząt w archiwum     02.04.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu poszukuje kandydatów na stanowisko ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w archiwum     17.03.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalisty ds. finansowych i płac w PIW Ostróda w archiwum     29.02.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w archiwum     28.02.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. finansowych i płac w archiwum     01.02.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Nr ogłoszenia 78107 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu w archiwum     16.01.2008     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora weterynarii ds. higieny żywności w Dziale ds. Higieny Żywności w archiwum     02.01.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektora weterynaryjnego w ogłoszeniu o naborze w Biuletynie Służby Cywilnej Nr 24/2007 z 15.12.07 w archiwum     28.12.2007     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora weterynaryjnego w archiwum     16.12.2007     
  ∴  W-M WLWet. poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta w Pracowni MŚSPZ w Odzialee ZHW w Ostódzie w archiwum     05.12.2007     
  ∴  W-MWLWet w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta w Dziale Bdań Serologicznych ZHW w Olsztynie w archiwum     05.12.2007     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 70478 i 70479 w archiwum     01.10.2007     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora weterynarii ds. higieny żywności w Dziale ds. Higieny Żywności w archiwum     29.09.2007     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - nr ogłoszenia 69913 w archiwum     21.09.2007     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko księgowego w Zespole ds. Finansowo – Księgowych w Olsztynie w archiwum     31.07.2007     
  ∴  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy głównego księgowego w archiwum     31.07.2007     
  ∴  WIW w Olsztynie W-MWLWet poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku w archiwum     19.07.2007     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku poszukuje kandydata na stanowisko inspektora ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w archiwum     02.04.2007     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora weterynaryjnego w ogłoszeniu o naborze w Biuletynie Służby Cywilnej Nr 22/2006 z 15.11.2006 w archiwum     18.12.2006     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora weterynaryjnego w archiwum     09.11.2006     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi poszukuje kandydata na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt w archiwum     16.10.2006     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego w archiwum     12.09.2006     
  ∴  Lista kandydatów spełniających kryteria naboru na stanowisko laboranta w Pracowni Mikrobiologii Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie. w archiwum     17.07.2006     
  ∴  Lista kandydatów spełniających kryteria naboru na stanowisko księgowego w Zespole ds. finansowo – księgowych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie. w archiwum     17.07.2006     
  ∴  PLWet w Elblągu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku inspektora ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w archiwum     03.07.2006     
  ∴  PLWet w Dzialdowie poszukuje kandydata do pracy na stanowisku inspektora weterynaryjnego - zastępstwo     21.06.2006     
  ∴  PLWet w Dzialdowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku inspektora weterynaryjnego - ¾ etatu w archiwum     21.06.2006     
  ∴  Warminsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko Laboranta w PŚSPZ ZHW w Olsztynie w archiwum     24.05.2006     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku KSIĘGOWEGO w archiwum     24.05.2006     
  ∴  Lista kandydatów spełnających kryteria naboru na stanowisko referenta ds. administracji w ZHW w Olsztynie. Lista kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną. w archiwum     24.05.2006     
  ∴  Lista kandydatów speniających kryteria naboru na stanowisko referenta ds. administracji w ZA-G,ZiI. Lista kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną. w archiwum     24.05.2006     
  ∴  Lista kandydatów speniających kryteria naboru na stanowisko weterynaryjnego kontrolera sanitarnego w WIW Olsztyn. Lista kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną w archiwum     24.05.2006     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektora w Zespole Środków Żywienia Zwierząt oraz Nadzoru nad Ubocznymi Produktami Zwierzęcymi PIW Ostróda - ogłoszenie w Biuletynie Służby Cywilnej nr 8/2006 z 15.04.2006 w archiwum     06.05.2006     
  ∴  WLWet poszukuje kandydatów na stanowisko weterynaryjnego kontrolera sanitarnego w Zespole ds. higieny materialu biologicznego w archiwum     06.04.2006     
  ∴  WLWet. poszukuje kandydatów na stanowisko referenta ds administracji w Zespole A-G,ZiI w archiwum     06.04.2006     
  ∴  WLWet. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku referenta ds. administracji w ZHW w Olsztynie\\ w archiwum     06.04.2006     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko zastepcy glównego księgowego w archiwum     20.03.2006     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewózki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta w Pracowni Anatomohistopatologii ZHW wOlsztynie w archiwum     20.03.2006     
  ∴  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta w Pracowni Przygotowania pożywek i Szkla ZHW w Olsztynie w archiwum     20.03.2006     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora w ZŚŻZoNNUPZ w archiwum     14.03.2006     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w archiwum     01.03.2006     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu poszukuje kandydatów na stanowisko referenta w Dziale Księgowości w archiwum     01.03.2006     
  ∴  Lista osób dopuszczonych do postępowania rekrutacyjnego na stanowisko referenta prawnego, nr rekrutacji 44806 w archiwum     20.02.2006     
  ∴  Lista osób dopuszczonych do postepowania rekrutacyjnego na stanowisko inspektora z zespole ds środków zywienia zwierzatoraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzecymi. Nr rekrutacji 44807 w archiwum     20.02.2006     
  ∴  Lista osób dopuszczonych do postępowania rekrutacyjnego na stanowisko inspektora ds. obronnych i informacji niejawnych - nr rekrutacji 43662 w archiwum     17.01.2006     
  ∴  Ogłoszenie ukaże się w Biuletynie Służby Cywilnej nr 3/2006, z datą wydawniczą 01.02.06r. - Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko referenta prawnego w archiwum     04.01.2006     
  ∴  Ogłoszenie ukaże się w Biuletynie Służby Cywilnej nr 3/2006, z datą wydawniczą 01.02.06r. - Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego w Zespole ds środków żywienia zwierzątorza nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzecymi w archiwum     04.01.2006     
  ∴  W ślad za ogłoszeniem w Biuletynie Służby Cywilnej Nr 24 z dnia 15.12.2005r. W-M Woj.Lek.Wet. poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektora ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych w archiwum     03.01.2006     
  ∴  PLWet w Elblągu poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora weterynarii ds. higieny żywności w Dziale ds. Higieny Żywności w archiwum     02.01.2006     
  ∴  Lista kandydatów speniających wymagania formalne na stanowisko Inspektora w Zespole ZZiZChZZ PIW w Ostródzie w archiwum     12.12.2005     
  ∴  Lista osób dopuszczonych do postępowania rekrutacyjnego na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. nadzoru farmaceutycznego, nr rekrutacji 42876 w archiwum     06.12.2005     
  ∴  Lista osób dopuszczonych do postępowania rekrutacyjnego na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. ZZiZChZZ, nr rekrutacji 42875 w archiwum     06.12.2005     
  ∴  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko Inspektora w Zespole ds.ZZiZChZZ w archiwum     15.11.2005     
  ∴  Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. nadzoru farmaceutycznego w archiwum     15.11.2005     
  ∴  Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w archiwum     15.11.2005     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13561227 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^