Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku poszukuje lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji weterynaryjnej do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych,

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII w Ełku
19-300 Ełk ul. Suwalska 46, tel. 87/610-23-17
piwelk@piwelk.pl
 
Ogłoszenie o naborze
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1482 z późniejszymi zmianami), poszukuje lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji weterynaryjnej do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt  w trakcie uboju w ANIMEX FOODS Sp. z o.o. Sp. k.Oddział w Ełku, 19-300 Ełk ul. Suwalska 86.
Praca w systemie trzyzmianowym w ramach umowy zlecenie.
Preferencje mają osoby posiadające doświadczenie w pracy na ww. stanowisku.
Wymagane dokumenty:
1.    wniosek o wyznaczenie do wykonywania czynności,
2.    kopia dyplomulekarza weterynarii,
3.    kopia uchwały izby lekarskiej w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
4.    zaświadczenie o odbyciu trzymiesięcznej praktyki rzeźnianej lub inne dokumenty potwierdzające  odbycie praktyki,
5.    oświadczenie zleceniobiorcy,
6.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
Wzory wymaganych dokumentów do pobrania na stroniewww.piwelk.pl
Dodatkowe informacje: Tel. 87/ 610-23-17.
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów do dnia 31.03.2016 r.w siedzibie urzędu,  drogą pocztową lub pocztą elektroniczną.
Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania,  przez komisję powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Po zakończeniu pracy komisji wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej. 
Zastrzega się prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyn.

Dokument utworzył(-a):  Kołyszko  (18.03.2016)
Dokument wprowadził(-a):  Michał Wojciechowski  (18.03.2016)
Dokument zatwierdził(-a):  Michał Wojciechowski  (18.03.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Michał Wojciechowski  (18.03.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13391656 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^