Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   WLWet. poszukuje kandydatów na stanowisko referenta ds administracji w Zespole A-G,ZiI w archiwum

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII w OLSZTYNIE
Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko referenta ds. administracji w Zespole Administracyjno – Gospodarczym, Zaopatrzenia i Informatyki

Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
-          przyjmowanie do magazynu i wydawanie z magazynu materiałów,  
-          prowadzenie analizy stanów magazynowych,
-          prawidłowe składowanie, segregowanie, układanie i przechowywanie w magazynie,
-          weryfikacja zapasów magazynowych oraz analiza materiałów pod kątem ich przydatności do dalszego użytkowania,
-          prowadzenie ewidencji opakowań wypożyczanych oraz ich zwrot do dostawcy
Wykształcenie: średnie
Wymagania niezbędne:
-          umiejętność obsługi programu Symfonia – moduł sprzedaż,
-          umiejętność pracy w programie MS Office - Word, Exel
-          znajomość ustawy o zamówieniach publicznych i o odpadach .
Wymagania dodatkowe:
-          umiejętność obsługi programu Symfonia – moduł sprzedaż,
-          umiejętność pracy w zespole,
-          staranność, rzetelność, obowiązkowość,
-          uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn ).
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:      
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny
- kopie świadectw pracy
Dokumenty należy składać lub przesłać do:
15-05-2006
pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul . Szarych Szeregów Nr 7
10-072 Olsztyn
z dopiskiem: ”Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej”
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (089) 524-14-62 

Dokument utworzył(-a):  Iza Romanowska-Dąbrowska  (06.04.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (06.04.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (11.05.2006)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (11.05.2006)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13391683 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^