Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie poszukuje kandydatów na stanowisko: Starszy kontroler weterynaryjny do spraw cross compliance w archiwum

Ogłoszenie nr: 109679
Data ukazania się ogłoszenia: 13 maja 2009r.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:  
Starszy kontroler weterynaryjny do spraw cross compliance
Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Mrągowo
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności przewidzianych przepisami weterynaryjnymi
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy  -  n i e z b ę d n e:
wykształcenie: średnie weterynaryjne
doświadczenie: 10 lat doświadczenia zawodowego w Inspekcji  Weterynaryjnej Pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
umiejętność obsługi komputera
prawo jazdy kat.B
posiadanie własnego samochodu
Wymagania dodatkowe:
umiejętność sprawnej organizacji pracy
komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
znajomość języka obcego
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- kopie świadectw pracy i kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
Termin składania dokumentów:
23-05-2009
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
11-700 Mrągowo
ul. Rynkowa 1c
Inne informacje:
- informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu 089 741 87 67,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wytworzył/Odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii
jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie

Dokument utworzył(-a):  Wojciech Zórawski  (12.05.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (12.05.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (12.05.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (12.05.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
12509679 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^