Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku informatyka w archiwum

Ogłoszenie nr: 124970
Data ukazania sie ogłoszenia: 30 czerwca 2010r.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:
informatyk
Wymiar etatu: 0.125
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Mrągowo
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie
ul. Rynkowa 1c
11-700 Mrągowo
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
administrowanie systemami informatycznymi inspektoratu,
instalowanie sprzętu i oprogramowania,
wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego,
załatwianie bieżących spraw z zakresu informatyki,
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b e d n e
wykształcenie: średnie informatyczne,
pozostałe wymagania niezbędne:
wiedza ogólna z informatyki,
znajomość budowy i funkcjonowania sieci komputerowych opartych na systemach Windows,
znajomość internetu, metod i promocji w Internecie,
otwartość na nowości techniczne,
umiejętność sprawnej organizacji pracy,
umiejętność pracy w zespole,
kreatywność i odpowiedzialność,
wymagania dodatkowe
praca na podobnym stanowisku minimum 2 lata,
odbyta służba przygotowawcza.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
kopie świadectw pracy,
kopie ukończonych kursów i szkoleń.
Termin składania dokumentów:
22-07-2010
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Rynkowa 1 c
11-700 Mrągowo
Inne informacje: - informacje dodatkowe można uzyskać pod nr 89 742 62 26
- kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone


Dokument utworzył(-a):  Dorota Przewoska  (30.06.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (30.06.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (30.06.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (30.06.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13391490 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^