Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wniosek

 
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
I. Forma wnoszenia wniosku
w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne złożony poprzez
·       Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie e-PUAP,
·       za pomocą poczty elektronicznej na adres: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl,
·       pisemnie przy użyciu załączonego formularza złożonego w Sekretariacie (I piętro, ul. Szarych Szeregów 7) lub przesłanego listownie na adres Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn.
 
II. Opłaty
W przypadku konieczności poniesienia przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku Inspektorat może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 
III. Forma zakończenia sprawy
Odpowiedź na złożony wniosek (udzielenie informacji, decyzja o odmowie lub umorzeniu sprawy).
 
IV. Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, powiadamia się wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
V. Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie do Głównego Lekarza Weterynarii za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 
VI. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U.  2015r. poz. 2058 z późn. zm.).
 
Załączniki:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Adam Wojtaszek  (29.11.2005)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (29.11.2005)
Dokument zatwierdził(-a):  Michał Wojciechowski  (22.08.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Michał Wojciechowski  (22.08.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13561062 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^