Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Wynik naboru na stanowisko: Główny księgowy     01.07.2016     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie     23.06.2016     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku     23.06.2016     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko:inspektor ds. finansowo-księgowych     25.05.2016     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko:asystent w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej (umowa na zastępstwo)     25.05.2016     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko: asystent w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej     31.03.2016     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko laborant w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej     01.03.2016     
  ∴  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 174003     03.12.2015     
  ∴  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 173896     23.11.2015     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko:inspektora weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności w Zespole do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych.     19.01.2015     
  ∴  Wynik naboru na Stanowisko: Asystent w Dziale Badań Patologicznych chorób Zwierząt w Zakładzie higieny Weterynaryjnej w Olsztynie     14.02.2014     
  ∴  Wynik naboru na Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mrągowie     20.08.2013     
  ∴  Wynik naboruna stanowisko inspektora weterynaryjnego w PIW Iława w archiwum     02.01.2013     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko Kierownika Zespołu do spraw oceny działalności Inspekcji Weterynaryjnej     10.09.2012     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko inspektora w PIWet. w Nowym Mieście Lub. w archiwum     07.09.2012     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko Kierownika Zespołu do spraw oceny działalności Inspekcji Weterynaryjnej     22.08.2012     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko referenta w PIW Nowe Miasto Lub. w archiwum     13.07.2012     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w PIW Iława     25.06.2012     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko referenta w PIW Iława w archiwum     14.06.2012     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko referenta w PIW w Iławie w archiwum     12.04.2012     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko referenta w PIW Nowe Miasto Lub. w archiwum     02.03.2012     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko księgowego w PIW Nowe Miasto Lub. w archiwum     12.01.2012     
  ∴  Wynik naboru - ogłoszenie nr 139178 PIW Nowe Miasto Lubawskie w archiwum     02.01.2012     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole do spraw Bezpieczeństwa Żywności, Pasz oraz Ubocznych Produktów Zwierzęcych     28.12.2011     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w PIW Mrągowo w archiwum     07.11.2011     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole do spraw Bezpieczeństwa Żywności, Pasz oraz Ubocznych Produktów Zwierzęcych oraz na stanowisko:inspektor weterynaryjny w Zespole do spraw Zdrowia i Ochrony Zwierząt     02.11.2011     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko referenta w PIW w Mrągowie w archiwum     31.10.2011     
  ∴  Wynik naboru na stanowiska asystenta w Dziale Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz w ZHW w Olsztynie oraz asystenta w Dziale Badań Patologicznych Chorób Zwierząt Pracownia Diagnostyki Chorób Ryb i Raków w ZHW w Olsztynie     31.10.2011     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko specjalisty ds.bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż     30.08.2011     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko referenta w PIW Giżycko     23.08.2011     
  ∴  Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko starszego referenta administracyjnego w WIW Olsztyn w archiwum     12.07.2011     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w PIW Węgorzewo w archiwum     17.05.2011     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko referenta w PIW Nowe Miasto Lub. w archiwum     14.03.2011     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt w archiwum     04.11.2010     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko inspektora ds. finansowo-księgowych PIW Mrągowo w archiwum     06.10.2010     
  ∴  Wyniki naboru na stanowisko zastępcy PLW w archiwum     01.10.2010     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko referenta ds. sekretariatu i kadr na czas zastępstwa - PIW Ełk w archiwum     01.09.2010     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w PIW Nowe Miasto Lubawskie     27.08.2010     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w PIW Ełk w archiwum     18.08.2010     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko inspektora ds. finansowo-księgowych PIW Mrągowo w archiwum     06.08.2010     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko informatyka w PIW Mrągowo w archiwum     06.08.2010     
  ∴  Wynik naboru na inspektora weterynaryjnego w PIW Mrągowo w archiwum     08.06.2010     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko zastępcy głównego księgowego w archiwum     02.06.2010     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko asystenta w Dziale Przygotowania Pożywek i Szkła ZHW w Olsztynie (zastępstwo)     17.05.2010     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w PIW Ełk w archiwum     08.04.2010     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w PIW Elbląg w archiwum     08.03.2010     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w PIW Mrągowo w archiwum     01.03.2010     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w PIW w Elblągu w archiwum     17.02.2010     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko kontrolera weterynaryjnego w PIW Ełk w archiwum     15.02.2010     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko starszego inspektora ds. pracowniczych w archiwum     01.02.2010     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko asystenta w pracowni Diagnostyki Chorób Ryb ZHW w Olsztynie w archiwum     05.01.2010     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. nadzoru farmaceutycznego WIW w Olsztynie w archiwum     05.01.2010     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elbląbu w archiwum     05.01.2010     
  ∴  Wynik naboru na stanowsko kontrolera weterynaryjnego w PIW w Ełku     02.01.2010     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko asystenta w Pracowni Anatomo-Histopatologii ZHW w Olsztynie w archiwum     09.12.2009     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko: Kontroler weterynaryjny w PIW Ełk w archiwum     10.11.2009     
  ∴  Wyniki naboru na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w archiwum     28.10.2009     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko kontrolera weterynaryjnego w PIW Ełk w archiwum     05.10.2009     
  ∴  Wyniki naboru - nr ogłoszenia: 115004 i 114955 w archiwum     04.10.2009     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko radcy prawnego w archiwum     18.07.2009     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Mrągowie w archiwum     09.07.2009     
  ∴  Wyniki naboru na stanowiska laborantów w ZHW w Olsztynie w archiwum     30.06.2009     
  ∴  Wyniki naboru na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt i inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt w archiwum     04.06.2009     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w PIW Ełk w archiwum     01.06.2009     
  ∴  Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. sekretariatu i kadr w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ełku w archiwum     30.04.2009     
  ∴  Wyniku naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Mrągowie     28.04.2009     
  ∴  Wyniki naboru - ogłoszenia nr: 101647, 101641, 101646, 101642, 101639 w archiwum     17.12.2008     
  ∴  Wyniki naboru na stanowiska konsultantów w archiwum     03.11.2008     
  ∴  Wynik naboru na wolne stanowisko pracy w Służbie Cywilnej - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie. w archiwum     22.07.2008     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko Inspektora Weterynaryjnego ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt PIW Ostróda w archiwum     05.05.2008     
  ∴  Wynikk naboru na stanowisko Inspektora Weterynaryjnego ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt PIW Ostróda w archiwum     05.05.2008     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko radcy prawnego PIW Ostróda w archiwum     05.05.2008     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko informatyka w PIW Ostróda w archiwum     05.05.2008     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko specjalisty ds finansowych i płac w PIW Ostróda w archiwum     14.03.2008     
  ∴  Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w PIW w Ostródzie w archiwum     02.01.2008     
  ∴  Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Służbie Cywilnej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku. Ogłoszenie nr 62070 w archiwum     05.07.2007     
  ∴  Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy w Służbie Cywilnej - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku. Ogłoszenie nr 61245 w archiwum     23.04.2007     
  ∴  Informacja o wyniku naboru Nr ogloszenia 55116 (BSC 22/2006) w archiwum     21.12.2006     
  ∴  Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy w Służbie Cywilnej: Ogłoszenie nr 49569 i nr 49567 w archiwum     17.08.2006     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko: Inspektor ds. Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt PIW Elbląg w archiwum     09.08.2006     
  ∴  Wyniki naboru w archiwum     20.06.2006     
  ∴  Informacja o wyniku naboru Nr ogoszenia 47383 (BSC 8/2006) - Inspektor w Zwspole ŚŻZ,NnUPZ PIW w Ostródzie w archiwum     24.05.2006     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko Referenta w PIW Elbląg w archiwum     12.04.2006     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko Inspektora ds Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt w PIW Elbląg w archiwum     12.04.2006     
  ∴  Wyniki naboru na stanowisko referenta prawnego w WIW Olsztyn, nr ogloszenia 44806 w archiwum     10.03.2006     
  ∴  Wynik naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w Zespole ŚŻZoNnUPZ WIW Olsztyn, ogloszenie nr 44807 w archiwum     10.03.2006     
  ∴  Wynik naboru na wolne stanowisko w Słuzbie Cywilnej - Ogłoszenie nr 43662 w archiwum     08.02.2006     
  ∴  Informacja o wyniku naboru - nr ogłoszenia 42855 (BSC 22/2005) - PIWet Ostróda w archiwum     29.12.2005     
  ∴  Wyniki naboru - Ogłoszenie 42875 i 42876 w archiwum     23.12.2005     
  ∴  Informacja o wyniku naboru w archiwum     09.11.2005     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13587679 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^