Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wyniki naboru w archiwum

Numer ogłoszenia: 47252
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie.
Stanowisko: asystent w Pracowni Przygotowania Pożywek i Szkła Zakładu Higieny Weterynaryjnej
Status ogłoszenia: Nabór zakończony
Wynik rekrutacji
Imię i nazwisko: Patrycja Podlasz
Miejscowość: Olsztyn
Stanowisko: asystent w Pracowni Przygotowania Pożywek i Szkła Zakładu Higieny Weterynaryjnej
Uzasadnienie: Pani Patrycja Podlasz spełnia wymagania konieczne oraz pożądane określone w ogłoszeniu. Wykształcenie, wiedza i kwalifikacje kandydatki potwierdzają jej odpowiednie przygotowanie do podjęcia pracy na ww. stanowisku.
 
Numer ogłoszenia: 47251
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie.
Stanowisko: asystent w Pracowni Anatomohistopatologii Zakładu Higieny Weterynaryjnej
Status ogłoszenia: Nabór zakończony
Wynik rekrutacji
Imię i nazwisko: Dorota Zięba
Miejscowość: Olsztyn
Stanowisko: asystent w Pracowni Anatomohistopatologii Zakładu Higieny Weterynaryjnej
Uzasadnienie: Pani Dorota Zięba spełnia wymagania określone w ogłoszeniu. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień specjalistycznych.
 
Numer ogłoszenia: 47250
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie.
Stanowisko: zastępca głównego księgowego
Status ogłoszenia: stanowisko nieobsadzone
Uzasadnienie: Jedyna kandydatka spełniająca kryteria naboru określone w ogłoszeniu zrezygnowała z podjęcia pracy.
 
Numer ogłoszenia: 47778
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie.
Stanowisko: weterynaryjny kontroler sanitarny w Zespole ds. higieny materiału biologicznego
Status ogłoszenia: Nabór zakończony
Wynik rekrutacji
Imię i nazwisko: Grzegorz Taciak
Miejscowość: Ostróda
Stanowisko: weterynaryjny kontroler sanitarny w Zespole ds. higieny materiału biologicznego
Uzasadnienie: Pan Grzegorz Taciak spełnia wymagania określone w ogłoszeniu. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień specjalistycznych. Wykształcenie, wiedza i kwalifikacje kandydata potwierdzają jego odpowiednie przygotowanie do podjęcia pracy na ww. stanowisku.
 
Numer ogłoszenia: 47775
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie.
Stanowisko: referent ds. administracji w Zespole Administracyjno-Gospodarczym, Zaopatrzenia i Informatyki 
Status ogłoszenia: Nabór zakończony
Wynik rekrutacji
Imię i nazwisko: Katarzyna Janczyk
Miejscowość: Olsztyn
Stanowisko: referent ds. administracji w w Zespole Administracyjno-Gospodarczym, Zaopatrzenia i Informatyki 
Uzasadnienie: Pani Katarzyna Janczyk spełnia wymagania określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych z zakresem obowiązków na ww. stanowisku. 
 
Numer ogłoszenia: 47776
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie.
Stanowisko: referent ds. administracji w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej
Status ogłoszenia: Nabór zakończony
Wynik rekrutacji
Imię i nazwisko: Katarzyna Bucała
Miejscowość: Ostróda
Stanowisko: referent ds. administracji Zakładzie Higieny Weterynaryjnej
Uzasadnienie: Pani Katarzyna Bucała spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się   dobrą znajomością zagadnień związanych z zakresem obowiązków na ww. stanowisku. Jest osobą komunikatywną, poprawnie formułującą myśli, o dużej kulturze osobistej.
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Iza Romanowska-Dąbrowska  (20.06.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (20.06.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (20.06.2006)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (20.06.2006)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
12656140 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^