Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   PIW w Gizycku posiada przeznaczone do zbycia zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego

Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zbędnego i zużytego majątku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku
 
                                    O G Ł O S Z E N I E
 
Informuje się, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku posiada przeznaczone do zbycia mienie zużyte według załączonej listy.
Jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku mogą zgłaszać pisemne oferty do dnia 28.12.2011r. na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku,
11-500 Giżycko ul. Wilanowska 26  podając wykaz podmiotów i oferowane ceny jednostkowe.
Jeżeli co najmniej dwie osoby lub jednostki będą zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego, zostanie przeprowadzona między nimi aukcja, na podstawie § 37 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe    (Dz.U. Nr 114 z 2010,poz.761)
 
 
                                                                                  Powiatowy Lekarz Weterynarii
                                                                                            w   Giżycku
                                                                                  lek. wet. Stanisław Piłat

Dokument utworzył(-a):  Stanisław Piłat  (14.12.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Michał Wojciechowski  (14.12.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Michał Wojciechowski  (14.12.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Michał Wojciechowski  (14.12.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
12973921 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^