Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   WIW w Olsztynie przekaże nieodpłatnie jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym samochód osobowy w archiwum

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ul. Szarych Szeregów 7 na podstawie przepisów § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z dnia 1 września 2004r.) przekaże nieodpłatnie:
 
Samochód osobowy Fiat Tempra nr rej. OLS 6996, rok bud. 1992 przebieg 300000 km
 
Pisemne wnioski zainteresowanych należy skladać w terminie 06.08.2007 w Sekretariacie Inspektoratu.
Wnioski winny spełniać wymogi zawarte w przepisach § 38 w/w rozporządzenia.
 
 
Olsztyn dn. 2007-07-31                           
 
Warmińsko – Mazurski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii
Ludwik Bartoszewicz

Dokument utworzył(-a):  Romuald Puzyrewski  (01.08.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (01.08.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (01.08.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (01.08.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
12784359 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^