Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wojewódzki Inspektorat Weterynari w Olsztynie - ogłoszenie o sprzedaży środków zbędnych i zużytych

OGŁOSZENIE
 
Informuje się, że Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie posiada przeznaczone do zbycia  zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego wg załączonej listy.  
Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mienia, mogą zgłaszać pisemne oferty do dnia 23 listopada 2010 r. do godz. 09:00, na adres: Olsztyn ul. Szarych Szeregów 7 (pok. nr 7), podając wykaz przedmiotów i oferowane ceny jednostkowe.
Jeżeli co najmniej dwie osoby lub jednostki będą zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego, zostanie przeprowadzona pomiędzy nimi aukcja, na podst. przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r, w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U.  Nr 114, poz. 761 z 2010 r.)
 
    Warmińsko - Mazurski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
       Ludwik Bartoszewicz
 
 Olsztyn 2010-11-12.                                 
                                                                                            
Załącznik nr 1 i nr 2 Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

Dokument utworzył(-a):  Romulad Puzyrewski  (12.11.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Michał Wojciechowski  (12.11.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Michał Wojciechowski  (12.11.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Michał Wojciechowski  (12.11.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13561292 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^