Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów do pobierania wymazów, igłoprobówek i probówek.     28.10.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na budowę parkingu samochodów osobowych     29.07.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów i materiałów do pobierania wymazów, worków do stomachera oraz probówek.     30.06.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę pipet pomiarowych, ez oraz końcówek do aparatów ETI-MAX     25.06.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych     28.05.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę opakowań do pobierania próbek monitoringowych, szalek Petriego ze szkła oraz sprzętu do hodowli komórkowej.     07.05.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników chemicznych, standardów, wzorców, materiałów do filtracji i krążków bibułowych.     11.04.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie     02.04.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników chemicznych, odczynników do hodowli komórkowej, materiałów referencyjnych i wskaźników kontroli sterylizacji.     26.03.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawy testów immunoenzymatycznych Elisa do wykrywania obecności przeciwciał dla wirusa enzootycznej białaczki bydła (BLV) w surowicy     19.03.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi odbioru transportu i utylizacji odpadów weterynaryjnych     17.03.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę testów diagnostycznych, antygenów i surowic do badań laboratoryjnych     28.02.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę podłoży mikrobiologicznych oraz testów     21.02.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi wyłożenia z samolotów immunoprzynęt – doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień ochronnych lisów rudych wolno żyjących, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego szczepień ochronnych lisów rudych wolno żyjących, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego     18.02.2014     
  ∴  Przetarg na dostawę szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów rudych wolno żyjących, przeznaczonej do szczepień ochronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego     17.02.2014     
  ∴  Przetarg na wykonanie usługi wyłożenia z samolotów immunoprzynęt - doustnej szczepionki przeciwkowściekliźnie przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień ochronnych lisów rudych wolno żyjących, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego     14.02.2014     
  ∴  Przetarg na dostawę szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów rudych wolno żyjących, przeznaczonej do szczepień ochronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego     13.02.2014     
  ∴  Przetarg na dostawę płytek (szalek) Petriego aseptycznych z polistyrenu i ze szkła     21.01.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych, krążków do antybiogramu, pożywek do kontroli czystości środowiska oraz testów.     16.01.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego     18.11.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urzadzeń Brand oraz asortymentu różnego do diagnostyki laboratoryjnej     28.10.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę antygenów do diagnostyki chorób drobiu oraz preparatów do diagnostyki brucelozy     28.10.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę antygenów do diagnostyki chorób drobiu oraz preparatów do diagnostyki brucelozy     15.10.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji zasilania w energię elektryczną,oświetlenia zewnętrznego i instalacji wnętrzowych garażu 7-mio stanowiskowego w Olsztynie przy ul. Szarych Szeregów 7     10.10.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę igłoprobówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła i trzody oraz artykułów z tworzyw sztucznych do diagnostyki laboratoryjnej     08.10.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę surowic referencyjnych do diagnostyki chorób drobiu,antygenów do diagnostyki chorób drobiu, preparatów do diagnostyki brucelozy oraz surowic do identyfikacji antygenów somatycznych i rzęskowych     04.10.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę podłoży złożonych i dodatków do podłoży mikrobiologicznych, testów diagnostycznych oraz odczynników chemicznych     18.09.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi transportu prób laboratoryjnych do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku oraz Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach     05.09.2013     
  ∴  UZUPEŁNIENIE Ogłoszenia - Przetarg nieograniczony na budowę garażu 7-mio stanowiskowego w Olsztynie przy ul.Szarych Szeregów 7- I etap     30.08.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na budowę garażu 7-mio stanowiskowego w Olsztynie przy ul.Szarych Szeregów 7- I etap     20.08.2013     
  ∴  Przetarg na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drobnych urządzeń laboratoryjnych, art. z tworzyw sztucznych do diagnostyki laboratoryjnej oraz zestawów do pobierania wymazów podeszwowych i powierzchniowych     13.06.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę podłoży złożonych i dodatków do podłoży mikrobiologicznych     03.06.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych krążków do antybiogramu oraz zestawów do mikrobiologicznych badań tusz zwierząt w kierunku Salmonella i Listeria     06.05.2013     
  ∴  Przetarg na dostawę odczynników chemicznych, roztworów buforowych, materiałów do filtracji, wskaźników kontroli sterylizacji, materiałów referencyjnych oraz odczynników i materiałów do hodowli komórkowej w archiwum     02.04.2013     
  ∴  Dostawa testów API z odczynnikami w archiwum     02.04.2013     
  ∴  Dostawa testów Elisa, pozostałych testów diagnostycznych, antygenów i surowic do badań laboratoryjnych w archiwum     04.03.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę pożywek gotowych do kontroli czystości środowiska     13.02.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę płytek (szalek) Petriego aseptycznych z polistyrenu i ze szkła     13.02.2013     
  ∴  Przetarg na dostawę szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów rudych wolno żyjących, przeznaczonej do szczepień ochronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego     04.02.2013     
  ∴  Przetarg na wykonanie usługi wyłożenia z samolotów immunoprzynęt - doustnej szczepionki przeciwkowściekliźnie przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień ochronnych lisów rudych wolno żyjących, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego     04.02.2013     
  ∴  Przetarg na dostawę szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów rudych wolno żyjących, przeznaczonej do szczepień ochronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w archiwum     31.01.2013     
  ∴  Przetarg na wykonanie usługi wyłożenia z samolotów immunoprzynęt-doustnej szczepionki przeciwko wściekliżnie przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień ochronnych lisów rudych wolno żyjących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w archiwum     31.01.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników chemicznych, testów diagnostycznych i surowic do identyfikacji antygenów somatycznych i rzęskowych     06.11.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę pożywek mikrobiologicznych suchych oraz testów do badania żywności i zestawów do wytwarzania środowisk gazowych     22.10.2012     
  ∴  Wykonanie usługi okresowego sprawdzenia poprawności działania i konserwacja mikroskopów w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz w OZHW w Ostródzie w archiwum     09.10.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę igłoprobówek do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań na białaczkę i brucelozę oraz łyżeczek ( szpatułek) do pobierania pnia mózgu - obeksu w kierunku TSE u małych przeżuwaczy (owce, kozy)     02.10.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę (płytek) szalek Petriego aseptycznych z polistyrenu     01.10.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi okresowego sprawdzenia działania i wykonania niezbędnych pomiarów w komorach laminarnych w ZHW w Olsztynie oraz oraz w Oddziale w Ostródzie     01.10.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi metrologicznej w zakresie wzorcowania z badaniem rozkładu temperatur w aparaturze laboratoryjnej w ZHW Olsztynie oraz w Oddziale w Ostródzie     13.09.2012     
  ∴  PLW w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony na: Rozbudowę budynku, którego część zajmuje siedziba PIW w Olsztynie, usytuowanego przy ul. Lubelskiej 16 w Olsztynie     31.08.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi transportu prób laboratoryjnych do ZHW w Gdańsku, ZHW w Białymstoku oraz PIW w Puławach     27.07.2012     
  ∴  Przetarg na dostawę pożywek gotowych do kontroli czystości środowiska w archiwum     18.07.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej     27.06.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drobnych urządzeń laboratoryjnych (Brand, Finnpipette, Eppendorf, Interscience) oraz artykułów z tworzyw sztucznych do diagnostyki weterynaryjnej     27.06.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę pożywek mikrobiologicznych suchych,krążków do antybiogramu oraz wskaźników kontroli sterylizacji     10.05.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników chemicznych i materiałow do hodowli komórkowej oraz testów do Charm II     06.04.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę pożywek gotowych do kontroli czystości środowiska     15.03.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi - Odbioru, transportu i utylizacji termicznej odpadów weterynaryjnych pochodzących z ZHW w Olsztynie i Oddziału ZHW w Ostródzie     01.03.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę płytek (szalek) Petriego aseptycznych z PS     01.03.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę testów Elisa,pozostałych testów diagnostycznych,antygenów i surowic do badań laboratoryjnych     28.02.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę szczepionki przeciwko wściekliźnie     19.01.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi zrzutu szczepionki     19.01.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych samochodów dla PIW w Działdowie     01.12.2011     
  ∴  Przetarg na dostawę homogenizatora i wirówki laboratoryjnej w archiwum     27.11.2011     
  ∴  Przetarg na dostawę serwera plików w archiwum     27.11.2011     
  ∴  Przetarg na dostawe fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV z napędem na cztery koła dla PIW w Gołdapii     23.11.2011     
  ∴  Przetarg na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu w archiwum     22.11.2011     
  ∴  Przetarg na dostawę samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu prób laboratoryjnych w archiwum     19.11.2011     
  ∴  Przetarg na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kętrzynie w archiwum     18.11.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę urzadzeń laboratoryjnych.     08.11.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów osobowych.     04.11.2011     
  ∴  II przetarg nieograniczony na dostawę serwerów wraz z oprogramowaniem     03.11.2011     
  ∴  Przetarg na dostawę pipet automatycznych, dozowników, gruszek automatycznych i pipet jednorazowego użytku w archiwum     30.10.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej w archiwum     27.10.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów wraz z dostawą licencji oprogramowania firmy Microsoft, Win Serv 2008 R2 SP1 Standard w/10 cal oem +MS Office WORD, EXCEL.     24.10.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń BRAND, FINNPIPETTE, INTERSCIENCE, ETI-MAX 3000 oraz materiałów do hodowli komórkowej     11.10.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników chemicznych i naważek oraz odczynników do hodowli komórkowej     06.10.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń budynku gospodarczego w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109     27.09.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi metrologicznej w zakresie wzorcowania sond temperatury oraz wzorcowania z badaniem rozkładu temperatur w aparaturze laboratoryjnej.     19.09.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę podłoży, odczynników, naważek, surowic i testów do badań laboratoryjnych     14.09.2011     
  ∴  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego rozbudowy istniejącej bazy lokalowej PIW w Nowym Mieście Lubawskim oraz informacji o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia     07.09.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na remont ogrodzenia posesji Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109     02.09.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi transportu prób laboratoryjnych do ZHW w Gdańsku, ZHW w Białymstoku oraz PIW w Puławach     30.08.2011     
  ∴  II przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14000 Euro (nie podlega rygorom ustawy Pzp) na remont dachu budynku ZHW w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109.     29.08.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na rozbudowę istniejącej bazy lokalowej PIW w Nowym Mieście Lub.     23.08.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14000 Euro (nie podlega rygorom ustawy Pzp) na remont dachu budynku ZHW w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109     05.08.2011     
  ∴  Przetarg na dostawę testów immunoenzymatycznych, API, surowic oraz podłoży i krążków do antybiogramu w archiwum     15.07.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę testów immunoenzymatycznych i końcówek do analizatora ETI-MAX 3000     05.07.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty 125 tys Euro na dostawę podłoży, odczynników, testów i surowic do diagnostyki weterynaryjnej     01.06.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 125 tys euro na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szalek Petriego wykonanych z PS, igłoprobówek i zestawów BSE     24.05.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 125 tys. Euro na wykonanie usługi okresowego sprawdzenia poprawności działania i konserwacja mikroskopów w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz w OZHW w Ostródzie     28.04.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 125 tys. Euro na wykonanie usługi okresowego sprawdzenia działania i wykonania niezbędnych pomiarów w komorach laminarnych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz w OZHW w Ostródzie.     12.04.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 125 tys. Euro na dostawę energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej.     12.04.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 125 tys euro na wykonanie wsług metrologicznych w zakresie wzorcowania przyrządów laboratoryjnych     01.04.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty 125 tys. Euro na dostawę podłoży, odczynników, testów i surowic do diagnostyki weterynaryjnej     21.03.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty 125 000 Euro na wykonanie usług metrologicznych w zakresie wzorcowania przyrządów laboratoryjnych.     14.03.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 125 000€ na wykonanie usługi zrzutu z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie zatopionej w przynęcie przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień ochronnych lisów wolno żyjących, na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego     16.02.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 125 tys Euro na dostawę materiałów do wdrożenia nowej metody badania pozostałości substancji przeciwbakteryjnych techniką 5-płytkową     16.02.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 125 000€ na dostawę doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie, zatopionej w przynęcie, przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień ochronnych lisów wolnożyjących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.     15.02.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do wdrożenia nowej metody badania pozostałości substancji przeciwbakteryjnych techniką 5-płytkową     07.12.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego - łaźni wodnej     07.12.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu z napędem na 4 koła dla PIW w Bartoszycach     03.12.2010     
  ∴  Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim w archiwum     12.11.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego     09.11.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla PIW w Węgorzewie     08.11.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku w archiwum     08.11.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy     05.11.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę systemów oczyszczania wody w archiwum     04.11.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie     04.11.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę samochodów osobowych dla PIW w Elblągu w archiwum     04.11.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla PIW w Kętrzynie w archiwum     04.11.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi     02.11.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku WIWet w Olsztynie przy ul. Szarych Szeregów 7. w archiwum     28.10.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie w archiwum     27.10.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę końcówek do analizatora ETI-MAX 3000, pipet automatycznych, dozowników, drobnego sprzetu oraz butelek do hodowli komórkowej w archiwum     25.10.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę testów Charm II i antygenu z surowicami kontrolnymi do diagnostyki gorączki Q w archiwum     25.10.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla PIWet. w Mrągowie     25.10.2010     
  ∴  Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane o wartości poniżej 14 000 EURO     21.10.2010     
  ∴  Przetarg na rozbudowę istniejącej bazy lokalowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim     21.10.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ełku w archiwum     14.10.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę podłoży złożonych i dodatków do podłoży do diagnostyki Listeria monocytogenes oraz odczynników chemicznych i naważek w archiwum     28.09.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę artykułów z tworzyw sztucznych i materiałów eksploatacyjnych do drobnego sprzetu laboratoryjnego, igłoprobówek, zestawów BSE i szkła laboratoryjnego w archiwum     20.09.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie remontu przewodów i kominów wentylacji grawitacyjnej oraz malowania pokrycia dachu budynku przy ul. Szarych Szeregów 7     17.09.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji budynku biurowgo, garaży oraz położenie nawierzchni z kostki brukowej na posesji PIW w Węgorzewie w archiwum     10.09.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługę transportu prób do badań do ZHW w Gdańsku, ZHW w Białymstoku i PIW w Puławach w archiwum     17.08.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę testów, surowic i podłoży do diagnostyki laboratoryjnej w archiwum     13.08.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na ociepleniu ścian, stropodachu oraz wykonaniu towarzyszących robót budowlanych budynku garażowo – magazynowego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109     12.08.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian, stropodachu oraz towarzyszących robót budowlanych budynku garażowo-magazynowego przy ulicy Warszawskiej 109 w Olsztynie w archiwum     12.08.2010     
  ∴  Przetarg niograniczony na wykonanie remontu ogrodzenia posesji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kętrzynie w archiwum     06.08.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na położenie nawierzchni z kostki brukowej na posesji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kętrzynie w archiwum     05.08.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na rozbudowę istniejącej bazy lokalowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim w archiwum     04.08.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę testów Elisa do wykrywania przeciwciał dla antygenu Mycoplasma meleagridis u drobiu w archiwum     21.06.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę artykułów z tworzyw sztucznych i materiałów eksploatacyjnych do drobnego sprzętu laboratoryjnego w archiwum     08.06.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę testów i antygenów do diagnostyki laboratoryjnej     08.06.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę szalek Petri'ego w archiwum     14.05.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę zestawów do pobierania prób monitoringowych w kierunku BSE w archiwum     12.05.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę podłoży mikrobiologicznych i krążków do antybiogramów w archiwum     11.05.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w archiwum     23.04.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę testów do diagnostyki weterynaryjnej w archiwum     22.04.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę testów, odczynników, surowic do diagnostyki laboratoryjnej w archiwum     08.04.2010     
  ∴  Postępowanie na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w archiwum     31.03.2010     
  ∴  Przetarg na dostawę drobnego sprzętu do diagnostyki weterynaryjnej w archiwum     16.03.2010     
  ∴  Przetarg na odbiór, transport i utylizację termiczną odpadów weterynaryjnych pochodzących z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie i Oddziału Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Ostródzie w archiwum     09.03.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę testów immunoenzymatycznych ELISA do wykrywania przeciwciał wirusa choroby Aujeszkiego, enzootycznej białaczki bydła i pozostałości antybiotyków beta-laktamowych oraz tetracyklin w mleku w archiwum     12.02.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjącychzatopionej w przynęcie przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień ochronnych na tereniewojewództwa warmińsko-mazurskiego w archiwum     21.01.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi zrzutu z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących w archiwum     21.01.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem i instalacją sprzętu laboratoryjnego w archiwum     03.12.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę podłoży złożonych i dodatków do podłoży w archiwum     23.11.2009     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem i instalacją sprzętu laboratoryjnego w archiwum     16.11.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na zakup samochodu w archiwum     09.11.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem i instalacją sprzętu laboratoryjnego w archiwum     06.11.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydłą do badań w kierunku białaczki i brucelozy w archiwum     02.11.2009     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych w archiwum     14.10.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie odciągów miejscowych w postaci okapów znad autoklawów w pomieszczeniu przyjmowania szkła brudnego w ZHW w Olsztynie w archiwum     07.10.2009     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań na białaczkę i brucelozę oraz zestawów do pobierania prób do badań monitoringowych w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) w archiwum     06.10.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Wykonanie odciągów wentylacji miejscowej w postaci okapów znad autoklawów wpomieszczeniu przyjmowania szkła brudnego w ZHW w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109 w archiwum     17.09.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń kompletnej instalacji do produkcji środka dezynfekującegościeki zawierające drobnoustroje chorobotwórcze zlokalizowanej w laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109 w archiwum     28.08.2009     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony na usługę transportową w zakresie dowozu samochodem prób do badań laboratoryjnych w archiwum     28.07.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na dostawę testów i odczynników chemicznych w archiwum     22.07.2009     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na dostawę Sprzętu jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej, opakowań monitoringowych i zestawów do BSE w archiwum     13.06.2009     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa parkingu samochodów osobowych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109 w archiwum     05.06.2009     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 133 000 €na dostawę: Suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych w archiwum     02.06.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na dostawę testów i surowic do diagnostyki laboratoryjnej w archiwum     14.05.2009     
  ∴  przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na Usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów laboratoryjnych z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie w archiwum     30.03.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów laboratoryjnych z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie w archiwum     04.03.2009     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 133000 € na dostawę doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie zatopionej w przynęcie do przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w archiwum     19.02.2009     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 133000 € na wykonanie usługi lotniczej polegającej na zrzuceniu z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie przeznaczonej dla lisów wolno żyjących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w archiwum     19.02.2009     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie usług czynności laboratoryjnych na rzecz Zakładu HigienyWeterynaryjnej w Olsztynie     27.01.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług czynności laboratoryjnych na rzecz Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie w archiwum     13.01.2009     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem i instalacją dwóch inkubatorów laboratoryjnych o pojemności 105 l.     27.11.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę Końcówek grafitowych do analizatora ETI – MAX 3000 o pojemności 300 µl w ilości 211 200 szt. i o pojemności 1100 µl w ilości 28 800 szt. w archiwum     13.10.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę testów immunoenzymatycznych w archiwum     13.10.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań na białaczkę i brucelozę oraz dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u trzody w kierunku badań na chorobę Aujeszkyego w archiwum     30.09.2008     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem i instalacją sprzętu laboratoryjnego w archiwum     25.09.2008     
  ∴  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Remont pomieszczeń biurowych i garaży. w archiwum     22.09.2008     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie zaprasza do składania ofert wstępnych na wskaźniki cenotwórcze do wykonania nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi w archiwum     12.09.2008     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: „Remont pomieszczeń pracowni Anatomo-Histopatologii (sala sekcyjna) w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie\" w archiwum     12.09.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Wykonanie docieplenia budynku oraz zewnętrznych prac remontowych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie w archiwum     05.09.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę szkła do badań laboratoryjnych w archiwum     28.08.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Remont sanitariatów, pokoi laboratoryjnych i biurowych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109. w archiwum     27.08.2008     
  ∴  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM: Remont budynku biurowego oraz zespołu garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mrągowie przy ul. Rynkowej 1c w archiwum     11.08.2008     
  ∴  Przetarg na roboty budowlane: Nadbudowa budynku biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ełku przy ul. Suwalskiej 46 w archiwum     31.07.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługę transportową w zakresie dowozu samochodem prób do badań laboratoryjnych     23.07.2008     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej w budynku ZHW w Olsztynie w archiwum     10.07.2008     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Remont pomieszczeń laboratoryjnych Punktu Przyjęcia Prób w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie. w archiwum     26.06.2008     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę przyrządów do pobierania prób do badań monitoringowych w kierunku gąbczastej encefalopatii BSE w archiwum     30.05.2008     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na dostawę testów immunoenzymatycznych do diagnostyki chorób drobiu, trzody chlewnej i bydła, naważek, zestawów odczynnikowych do chemii klinicznej, standardów i kalibratorów w archiwum     08.05.2008     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych w archiwum     07.05.2008     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 133 000 €na dostawę asortymentu różnego wykonanego z PP w archiwum     07.05.2008     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę szalek Petriego w archiwum     25.04.2008     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 133 000 EURO na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej w archiwum     07.04.2008     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na dostawę testów, odczynników, surowic do diagnostyki laboratoryjnej w archiwum     02.04.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 133000 € na wykonanie usługi lotniczej polegającej na zrzuceniu z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie przeznaczonej dla lisów wolno żyjących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w archiwum     20.02.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę szczepionki przeciwko wściekliźnie do przeprowadzenia szczepień ochronnych lisów wolno żyjących na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w archiwum     19.02.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na wykonywanie usług czynności laboratoryjnych na rzecz Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie w archiwum     09.01.2008     
  ∴  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 137 000 EURO na dostawę samochodu terenowego fabrycznie nowego w archiwum     04.12.2007     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego w archiwum     29.11.2007     
  ∴  Ogłoszenie o zmianie SIWZ na dostawę samochodów dla PIW Działdowo w archiwum     26.11.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem i instalacją sprzętu laboratoryjnego     23.11.2007     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ul. Szarych Szeregów 7 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 137 000 EUR na dostawę samochodów w archiwum     22.11.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 137 000€ na dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań na białaczkę i brucelozę w archiwum     22.11.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu     21.11.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 137 000€ na dostawę samochodów dla PIW w Działdowie w archiwum     21.11.2007     
  ∴  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dostawe samochodów w archiwum     20.11.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku w archiwum     19.11.2007     
  ∴  Unieważnienie przetargu na dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań na białaczkę i brucelozę. w archiwum     16.11.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na dostawę samochodu terenowego w archiwum     15.11.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku w archiwum     13.11.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 137 000€ na dostawę samochodów w archiwum     12.11.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem i instalacją sprzętu laboratoryjnego w archiwum     09.11.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań na białaczkę i brucelozę. w archiwum     09.11.2007     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla wartości zamówienia poniżej 137 000 Euro w archiwum     09.11.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę testów immunoenzymatycznych ELISA do wykrywania przeciwciał dla glikoproteiny gE wirusa choroby Aujeszky’ego w ilości 1650 płytek w archiwum     26.10.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 137 000 € na dostawę wraz z montażem i instalacją dwóch automatycznych analizatorów immunoenzymatycznych wraz z komputerami, drukarkami laserowymi oraz końcówkami do analizatora w ilości umożliwiającej wykonanie170 000 oznaczeń. w archiwum     23.10.2007     
  ∴  Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie projektu wentylacji - nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych w archiwum     03.10.2007     
  ∴  Przetarg ograniczony na roboty budowlane remontowe w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109 w archiwum     01.10.2007     
  ∴  Przetarg ograniczony na roboty budowlane remontowe w Olsztynie przy ul.Szarych Szeregów 7 w archiwum     01.10.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego klasy terenowej dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ełku w archiwum     31.08.2007     
  ∴  WIW w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony na remont i modernizację kotłowni w budynku przy ul Szarych Szeregów 7 w Olsztynie w archiwum     27.08.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę szkła do badan laboratoryjnych w archiwum     03.08.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługe transportową w zakresie dowozu samochodem prób do badań laboratoryjnych. w archiwum     18.07.2007     
  ∴  Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego, wolnego od wad samochodu osobowego - PIW Węgorzewo w archiwum     10.07.2007     
  ∴  Zaproszenie do złożenie oferty na dostawę fabrycznie nowego, wolnego od wad samochodu osobowego w archiwum     28.06.2007     
  ∴  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO w archiwum     20.06.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000€ na dostawę Odczynników chemicznych do diagnostyki laboratoryjnej w archiwum     08.06.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na Usługę transportową w zakresie dowozu samochodem prób do badań laboratoryjnych. w archiwum     05.06.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 Euro na dostawę samochodu terenowego dla powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie w archiwum     01.06.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO na remont budynku administracyjnego Powiatowego InspektoratuWeterynarii w Kętrzynie w archiwum     29.05.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000€ na dostawę opakowań do prób monitoringowych i artykułów z tworzyw sztucznych w archiwum     24.05.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000€ na dostawę szalek Petriego wykonanych z polistyrenu i szkła w archiwum     24.04.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000€ na dostawę testów, odczynników, surowic do diagnostyki laboratoryjnej w archiwum     24.04.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 € na dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań na białaczkę i brucelozę w archiwum     17.04.2007     
  ∴  Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO. w archiwum     05.04.2007     
  ∴  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na roboty budowlane polegające na budowie trzech boksów garażowych w archiwum     05.04.2007     
  ∴  Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO w archiwum     05.04.2007     
  ∴  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 60 000 EURO na dostawę samochodu osobowego. w archiwum     28.03.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000€ na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do diagnostyki weterynaryjnej w archiwum     20.03.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60 000 Euro na dostawę samochodu osobowego dla PIW Braniewo w archiwum     15.03.2007     
  ∴  Przetarg o wartości poniżej 60 tys Euro na dostawę przyrządów do pobierania prób do badań monitoringowych w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) w archiwum     15.03.2007     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu na dostawę doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie zatopionej w przynęcie do przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w r. 2007 (Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dn. 13.03.07 pod nr S50/2007-61835 w archiwum     13.03.2007     
  ∴  Ogłoszenie o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na usługę lotniczą zrzutu doustnej szczepionki do przeprowadzenia szczepień przeciwko wściekliźnie lisów na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w archiwum     08.03.2007     
  ∴  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000€ na dostawę serwerów plików szt. 2 w tym 1 szt. z UPS w archiwum     08.03.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000€ na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych w archiwum     02.03.2007     
  ∴  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na roboty budowlane polegające na budowie trzech boksów garażowych o powierzchni zabudowy 74,4 m kw. na terenie posesji Zamawiającego w Działdowie ul. Męczenników 11 w archiwum     01.03.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę pepsyny krajowej o mocy 2000 j. FIP/g - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku w archiwum     21.02.2007     
  ∴  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Elblągu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO w archiwum     14.02.2007     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu na usługę lotniczego zrzutu doustnej szczepionki do przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko wściekliźnie lisów na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w r 2007. Ogłoszenie opublikowane w BZP nr 31 pod poz 12112 w dn. 08 lutego 2007r. w archiwum     08.02.2007     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu na dostawę doustnej szczepionki do przeprowadzenia szczepień ochronnych na terenie woj. warmińsko - mazurskiego w r 2007. Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2007/S 15-017128 w dn. 23 stycznia 2007r. w archiwum     26.01.2007     
  ∴  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę samochodu osobowego - PIW Ełk w archiwum     01.12.2006     
  ∴  OGŁOSZENIE O PRZETARGU przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na dostawę sprzętu laboratoryjnego w archiwum     08.11.2006     
  ∴  OGŁOSZENIE - przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 € Probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej w kierunku badań na białaczkę i brucelozę od bydła w archiwum     10.10.2006     
  ∴  Ogoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opakowań i sprzętu jednorazowego użytku w archiwum     26.09.2006     
  ∴  GŁOSZENIE Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7 Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę: Materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w archiwum     24.07.2006     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO na remont budynku administracyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kętrzynie w archiwum     24.07.2006     
  ∴  OGŁOSZENIE Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę: Wzorców, roztworów buforowych i szczepów z kolekcji ATCC w archiwum     20.07.2006     
  ∴  OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na: Remont budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie oraz budowa garaży przy ul. Męczenników 11 w archiwum     19.07.2006     
  ∴  Ogloszenie o zamówieniu: Remont budynku administracyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kętrzynie ul. Rynkowa 5 w archiwum     06.07.2006     
  ∴  Odpowiedzi na zapytania w przetargu na dostawe materiaów do laboratoryjnej diagnostyki weterynaryjnej nr postępowania WIW/agz/323-2/08/2006 w archiwum     13.06.2006     
  ∴  Ogloszenie o zamowieniu - dostawy: materialy do laboratoryjnej diagnostyki weterynaryjnej w archiwum     08.06.2006     
  ∴  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60 000 EURO - materialy do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej     08.06.2006     
  ∴  Zalacznik Nr 1 do SIWZ - materialy do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej     08.06.2006     
  ∴  Zalacznik nr 2 do SIWZ - materialy do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej     08.06.2006     
  ∴  Zalacznik nr 3 do SIWZ - materialy do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej     08.06.2006     
  ∴  Zalacznik nr 5 do SIWZ - materialy do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej     08.06.2006     
  ∴  Zalacznik nr 4 do SIWZ - materialy do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej     08.06.2006     
  ∴  Zalacznik nr 6 do SIWZ - materialy do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej     08.06.2006     
  ∴  Zalacznik nr 7 do SIWZ - materialy do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej     08.06.2006     
  ∴  Zalacznik nr 8 do SIWZ - materialy do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej     08.06.2006     
  ∴  Zalacznik nr 9 do SIWZ - materialy do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej     08.06.2006     
  ∴  Zalacznik nr 10 do SIWZ - materialy do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej     08.06.2006     
  ∴  Zalacznik nr 11 do SIWZ - materialy do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej     08.06.2006     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na uslugę transportową w zakresie dostaw samochodem prób do badań laboratoryjnych w archiwum     24.05.2006     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000€ na dostawę szkła laboratoryjnego w archiwum     11.05.2006     
  ∴  Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Fiat 126p - PLWet. w Nowym Mieście Lub. w archiwum     10.05.2006     
  ∴  Przxetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000€ na dostawę suchych i gotowych podloży mikrobiologicznych w archiwum     25.04.2006     
  ∴  Przetarg nieograniczony na Remont budynku gospodarczego, wymiana ogrodzenia i utwardzenie podjazdu pod garaż w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ełku w archiwum     20.04.2006     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000€ na dostawę Suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych w archiwum     23.03.2006     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000€ na dostawszalek Petriego w archiwum     16.03.2006     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 € na dostawę: Probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej w kierunku badań na białaczkę i brucelozę od bydła. - Kod CPV 25221210-1 w archiwum     02.03.2006     
  ∴  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa lotniczego zrzutu doustnej szczepionki zatopionej w przynęcie w celu przeprowadzenia szczepień przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących w archiwum     22.02.2006     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę pepsyny krajowej o mocy 2000 j.FIP/g - PIW Ełk w archiwum     20.02.2006     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie w archiwum     16.02.2006     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO na usługę transportową w zakresie dostaw samochodem prób do badań laboratoryjnych w archiwum     20.12.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na zakup samochodu osobowego - PIW Iława w archiwum     21.11.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony wartości szacunkowej poniżej 60 000€ na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w archiwum     19.10.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony o waqrtości poniżej 30 000 EURO na dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań na białaczkę i brucelozę w archiwum     23.08.2005     
  ∴  Przetarg ustny na sprzedaż samochodu osobowego - PIW Ostróda w archiwum     11.08.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 Euro na remont budynku administracyjnego PIW w Kętrzynie w archiwum     11.07.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO na dostawę opakowań i sprzętu jednorazowego użytku w archiwum     08.07.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO na dostawę materiałów do laboratoryjnej diagnostyki weterynaryjnej w archiwum     07.07.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na remont budynku administracyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kętrzynie w archiwum     06.06.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 € na dostawę Środków dezynfekcyjnych i dezynfekcyjno-myjących w archiwum     23.05.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 € na dostawę szkła laboratoryjnego w archiwum     23.05.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 € na dostawę artykułów biurowych w archiwum     17.05.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 € na dostawę szalek Petriego wykonanych z PS i szkła w archiwum     11.05.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 € na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych oraz krążków diagnostycznych w archiwum     11.05.2005     
  ∴  Przetarg o wartości szacunkowej powyżej 60000 EURO na dostawę materiałów do laboratoryjnej diagnostyki weterynaryjnej w archiwum     29.04.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wart. pow. 60000 EURO na remont i termomodernizację budynku przy ul. Szarych Szeregów 7 w Olsztynie na potrzeby WIW w Olsztynie (CPV 45000000-7,45300000-0, 45310000-3, 45314310-7, 45330000-9) w archiwum     22.04.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO na remont budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dzialdowie w archiwum     15.04.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Roboty budowlane - modernizacja pokrycia dachowego budynku PIW Nidzica" ZP/1/05 w archiwum     06.04.2005     
  ∴  Ogłoszenie o zamówieniu "Przetarg nieograniczony - Remont budynku administracyjnego i garaży" Nr sprawy ZUIP 2/03/2005 - PIW Ełk w archiwum     24.03.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na dostawę probówek jednorazowych z PP i pojemników jednorazowych z PP w archiwum     18.02.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro na dostawę materiałlów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w archiwum     04.02.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę pepsyny krajowej o mocy 2000j. FIP/g - PIW Ełk w archiwum     04.02.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na usługę transportową w zakresie dostaw samochodem prób do badań laboratoryjnych. w archiwum     21.01.2005     
  ∴  Przetarg o wartości szacunkowej powyżej 60 000€ na usługę zrzutu z samolotów doustnej szczepionki zatopionej w przynęcie w celu przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w akcji wiosna 2005 i akcji jesień 2005 w archiwum     19.01.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla robót budowlanych w zakresie remontu budynku w Olsztynie przy ul. Szarych Szeregów 7 dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie w archiwum     19.01.2005     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na dostawę samochodu osobowego – PIW Ełk w archiwum     03.12.2004     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na dostawę samochodu osobowego - PIW Iława w archiwum     19.11.2004     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na dostawę samochodu osobowego - PIW EŁK w archiwum     18.11.2004     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na dostawę samochodu osobowego - PIW NOWE MIASTO LUB> w archiwum     18.11.2004     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na dostwę samochodu osobowego - WIW Olsztyn w archiwum     10.11.2004     
  ∴  Przetarg o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na dostawę wagi analitycznej I klasy dokładności w archiwum     10.11.2004     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniżej 60 000 EURO na dostawę samochodu osobowego w nadwoziu hatchback z silnikiem 1400 cc - PIW Ostróda w archiwum     22.10.2004     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej poniżej 60 000 EURO na wykonanie i montaż wyposażenia w meble biurowe i laboratoryjne pomieszczeń ZHW w Olsztynie w archiwum     01.10.2004     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na dostawę samochodów osobowych - PIW Olsztyn w archiwum     01.10.2004     
  ∴  Przetarg o wartości szacunkowej poniżej 60 000 € na dostawę sprzętu pomiarowego dla laboratorium weterynaryjnego w archiwum     01.10.2004     
  ∴  III przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej ponizej 60 000 EUR na dostawe podlozy mikrobiologicznych w archiwum     30.09.2004     
  ∴  SPROSTOWANIE do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym o wartości powyżej 60 000 EUR na dostawę szczepionki przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących, opublikowanego w dn. 20.07.2004 w archiwum     30.07.2004     
  ∴  Przetarg o wartości szacunkowej powyżej 60 000€ na dostawę doustnej szczepionki zatopionej w przynęcie w celu przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciw wściekliźnie lisów wolnożyjących w archiwum     20.07.2004     
  ∴  Przetarg o wartości szacunkowej powyżej 60 000€ na usługę zrzutu z samolotów doustnej szczepionki zatopionej w przynęcie w celu przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciw wściekliźnie lisów wolnożyjących na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w archiwum     15.07.2004     
  ∴  II przetarg nieograniczony wartości szacunkowej poniżej 60 000€ na dostawę testów diagnostycznych w archiwum     08.07.2004     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EUR na wykonanie i montaż wyposażenia pomieszczeń laboratoryjnych ZHW w Olsztynie w archiwum     07.07.2004     
  ∴  Przetarg o wartości szacunkowej powyżej 60 000€ na dostawę sprzętu do laboratoryjnej diagnostyki weterynaryjnej w archiwum     30.06.2004     
  ∴  Przetarg nieograniczony wartości szacunkowej poniżej 60 000€ na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowychwę w archiwum     17.05.2004     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na dostawę samochodu osobowego szt. 1 w z silnikiem zasilanym ET - PIW Olsztyn w archiwum     30.04.2004     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na wykonanie remontu instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej w ZHW w Olsztynie w archiwum     23.04.2004     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 € na dostawę plazmy króliczej i surowic diagnostycznych w archiwum     22.04.2004     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 € na dostawę samochodu osobowego - PIW Ostróda w archiwum     20.04.2004     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 € na dostawę samochodu osobowego – PIW Nidzica w archiwum     20.04.2004     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 € na dostawę samochodu osobowego - PIW Olsztyn w archiwum     20.04.2004     
  ∴  Przetarg nieograniczony wartości szacunkowej poniżej 60 000€ na dostawę testów diagnostycznych w archiwum     19.04.2004     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 € na dostawę samochodu osobowego - PIW Kętrzyn w archiwum     16.04.2004     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 € na dostawę samochodu osobowego - PIW Ełk w archiwum     16.04.2004     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 € na dostawę samochodu osobowego - PIW Pisz w archiwum     16.04.2004     
  ∴  Przetarg o wartości szacunkowej poniżej 60 000 € na dostawę suchych oraz gotowych podłoży mikrobiologicznych w archiwum     02.04.2004     
  ∴  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 € na dostawę samochodu osobowego w archiwum     02.04.2004     
  ∴  Przetarg na dostawę szalek ( płytek ) Petriego w archiwum     27.02.2004     
  ∴  Przetarg na dostawę szczepionki w archiwum     24.02.2004     
  ∴  Przetarg na zrzut szczepionki w archiwum     24.02.2004     
  ∴  Przetarg na suche oraz gotowe podłoża mikrobiologiczne w archiwum     13.02.2004     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13587264 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^