Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Wynik przetargu na dostawę zestawów do pobierania wymazów, igłoprobówek i probówek     06.11.2014     
  ∴  Wynik postepowania na budowę parkingu w Olsztynie przy ulicy Szarych Szeregów 7     14.08.2014     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę zestawów i materiałów do pobierania wymazów, worków do stomachera oraz probówek.     24.07.2014     
  ∴  Wynik postępowania na dostwę zestawów i materiałów do pobierania wymazów, worków do stomachera oraz probówek     17.07.2014     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę pipet pomiarowych,ez oraz kocówek do aparatów ETI-MAX     10.07.2014     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych     10.06.2014     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę opakowań do pobierania próbek monitoringowych, szalek Petriego ze szkła oraz sprzętu do hodowli komórkowej     28.05.2014     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę odczynników chemicznych, standardów, wzorców, materiałów do filtracji i krążków bibułowych     05.05.2014     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę odczynników chemicznych, odczynników do hodowli komórkowej, materiałów referencyjnych i wskaźników kontroli sterylizacji     17.04.2014     
  ∴  Wynik postepowania na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie     15.04.2014     
  ∴  Wynik postępowania na wykonanie usługi wyłożenia z samolotów immunoprzynęt – doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień ochronnych lisów rudych wolno żyjących, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.     11.04.2014     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów rudych wolno żyjących, przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień ochronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego     04.04.2014     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę testów immunoenzymatycznych Elisa do wykrywania obecności przeciwciał dla wirusa enzootycznej białaczki bydła (BLV) w surowicy.     31.03.2014     
  ∴  Wynik postępowania na odbiór transport i utylizację termiczną odpadów weterynaryjnych.     28.03.2014     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę testów diagnostycznych, antygenów i surowic do badań laboratoryjnych     18.03.2014     
  ∴  Wynik postepowania na dostawę podłoży mikrobiologicznych oraz testów     14.03.2014     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych, krążków do antybiogramu, pożywek do kontroli czystości środowiska oraz testów.     13.02.2014     
  ∴  Wynik postepowania na dostawę płytek (szalek) Petriego aseptycznych wykonanych z polistyrenu i ze szkła     03.02.2014     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę sprzętu komputerowego     27.11.2013     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Brand oraz asortymentu różnego do diagnostyki laboratoryjnej     08.11.2013     
  ∴  Wynik postepowania na dostawę antygenów do diagnostyki chorób drobiu oraz preparatów do diagnostyki brucelozy     08.11.2013     
  ∴  Wynik postępowania na wykonanie instalacji zasilania w energię elektryczną, oświetlenia zewnętrznego i instalacji wnętrzowych garażu 7-mio stanowiskowego w Olsztynie przy ul. Szarych Szeregów 7     31.10.2013     
  ∴  Wynik postepowania na dostawę igłoprobówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła i trzody oraz artykułów z tworzyw sztucznych     24.10.2013     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę surowic referencyjnych do diagnostyki chorób drobiu,antygenów do diagnostyki chorób drobiu, preparatów do diagnostyki brucelozy oraz surowic do identyfikacji antygenów somatycznych i rzęskowych     14.10.2013     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę podłoży złożonych i dodatków do podłoży mikrobiologicznych,testów diagnostycznych oraz odczynników chemicznych     03.10.2013     
  ∴  Wynik postępowania na budowę garażu 7-mio stanowiskowego w Olsztynie przy ulicy Szarych Szeregów 7     16.09.2013     
  ∴  Wynik postępowania na wykonanie usługi transportu prób laboratoryjnych do badań do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku oraz Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach     13.09.2013     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drobnych urządzeń laboratoryjnych, art. z tworzyw sztucznych do diagnostyki laboratoryjnej oraz zestawów do pobierania wymazów podeszwowych i powierzchniowych     27.06.2013     
  ∴  Wynik postepowania na dostawę podłoży złożonych i dodatków do podłoży     13.06.2013     
  ∴  Wynik postepowania na dostawę suchych i gotowych pożywek mikrobiologicznych,krążków do antybiogramu oraz zestawów do mikrobiologicznych badań tusz zwierząt w kierunku Salmonella i Listeria     28.05.2013     
  ∴  Wynik postepowania na dostawę odczynników chemicznych, roztworów buforowych materiałów do filtracji, wskaźników kontroli sterylizacji, materiałów referencyjnych oraz odczynników i materiałów do hodowli komórkowej     18.04.2013     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę testów API z odczynnikami     12.04.2013     
  ∴  Wynik postepowania wykonanie usługi wyłożenia z samolotów immunoprzynęt - doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów rudych wolno żyjących, przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień ochronnych na terenie woj ewództwa warmińsko-mazurskiego     22.03.2013     
  ∴  Wynik postepowania na dostawę szczepionki przeciwko wściekliźnie przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień ochronnych lisów rudych wolno żyjących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego     20.03.2013     
  ∴  Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę testów Elisa, pozostałych testów diagnostycznych, antygenów i surowic deo badań laboratoryjnych (sygn. akt. WIW.a.agz.2732-d2.05.2013).     13.03.2013     
  ∴  Wynik postępowania na zakup szalek Petriego wykonanych z polistyrenu i ze szkła w archiwum     27.02.2013     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę pożywek gotowych do kontroli czystości środowiska     21.02.2013     
  ∴  Wynik postepowania na dostawęodczynników chemicznych, testów diagnostycznych i surowic do identyfikacji antygenów somatycznych i rzęskowych     16.11.2012     
  ∴  Wynik postepowania na dostawę pożywek mikrobiologicznych suchych oraz testów do badania żywności i zestawów do wytwarzania środowisk gazowych     05.11.2012     
  ∴  Wynik postępowania na wykonanie usługi okresowego sprawdzenia poprawności działania i konserwacji mikroskopów w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz w OZHW w Ostródzie     18.10.2012     
  ∴  Wynik postępowania na wykonanie usługi okresowego sprawdzenia działania i wykonania niezbędnych pomiarów w komorach laminarnych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz w Oddziale w Ostródzie w archiwum     12.10.2012     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę igłoprobówek do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań na białaczkę i brucelozę oraz łyżeczek (szpatułek) do pobierania pnia mózgu - obeksu w kierunku TSE u małych przeżuwaczy (owce, kozy) w archiwum     10.10.2012     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę płytek (szalek) Pertiego aseptycznych z PS w archiwum     08.10.2012     
  ∴  Wynik przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi metrologicznej w zakresie wzorcowania z badaniem rozkładu temperatur w aparaturze laboratoryjnej w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz w Oddziale w Ostródzie.     21.09.2012     
  ∴  Wynik postępowania na wykonanie usługi transportu prób laboratoryjnych do badań w ZHW w Gdańsku,ZHW w Białymstoku oraz PIW w Puławach     10.08.2012     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę pożywek gotowych do kontroli czystości środowiska     30.07.2012     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drobnych urządzeń (Brand, Finnpipette, Eppendorf, Interscience) oraz artykułów z tworzyw sztucznych do diagnostyki weterynaryjnej     24.07.2012     
  ∴  Wynik przetargu nieograniczony na dostawę energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektryczne     24.07.2012     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę dostawę pożywek mikrobiologicznych suchych, krążków do antybiogramu oraz wskaźników kontroli sterylizacji i materiałów do filtracji     25.05.2012     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę odczynników chemicznych i materiałów do hodowli komórkowej oraz testów do Charm II     23.04.2012     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę pożywek gotowych do kontroli czystości środowiska     26.03.2012     
  ∴  Wynik postępowania na odbiór, transport i utylizację termiczną odpadów laboratoryjnych     21.03.2012     
  ∴  Wynik postepowania na dostawę testów Elisa, pozostałych testów diagnostycznych, antygenów i surowic do badań laboratoryjnych     16.03.2012     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę szalek Petriego     09.03.2012     
  ∴  Wynik postępowania wykonanie usługi wyłożenia z samolotów immunoprzynęt - doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów rudych wolno żyjących     05.03.2012     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę szczepionki przeciwko wściekliźnie przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień ochronnych lisów rudych wolno żyjących     05.03.2012     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę samochodów osobowych dla PIW w Działdowie w archiwum     09.12.2011     
  ∴  Wynik przetargu na dostawę serwera plików w archiwum     06.12.2011     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę homogenizatora i wirówki laboratoryjnej w archiwum     06.12.2011     
  ∴  Wynik postepowania na dostawę fabrycznie nowgo samochodu osobowego dla PIW w Gołdapii     05.12.2011     
  ∴  Wynik przetargu na dostawę samochodu dla PIW Pisz w archiwum     02.12.2011     
  ∴  Wynik przetargu nieograniczonego Zadanie nr 6 na dostawę urządzeń do badań laboratoryjnych nr sygn. WIW.a.agz.2732-d2/26/2011     01.12.2011     
  ∴  Wynik postępowania nr WIW.a.agz.2732-d1/27/2011na dostawę samochodu osobowego z przeznaczeniem do dowozu prób laboratoryjnych .     29.11.2011     
  ∴  Wynik przetargu na dostawę samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kętrzynie w archiwum     28.11.2011     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę sprzętu do badań laboratoryjnych w zadaniach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 w archiwum     24.11.2011     
  ∴  Wynik postępowania w przetargu na dostawę serwerów     18.11.2011     
  ∴  Wynik postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawę samochodów osobowych     17.11.2011     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę pipet automatycznych, dozowników, gruszek automatycznych i pipet jednorazowego użytku     10.11.2011     
  ∴  Wynik przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury laboratoryjnej     07.11.2011     
  ∴  Wynik przetargu nieograniczonego na dostawę serwerów wraz z dostawą licencji oprogramowania firmy Microsoft, Win Serv 2008 R2 SP1 Standard w/10 cal oem +MS Office WORD, EXCEL.     03.11.2011     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Brand, Finnpipette, Interscience, Eti-Max 3000 oraz materiałów do hodowli komórkowej     20.10.2011     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: dostawę odczynników chemicznych i naważek praz odczynników do hodowli komórkowe     20.10.2011     
  ∴  Wynik przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń w budynku gospodarczym w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109     13.10.2011     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:dostawę podłoży, odczynników, naważek, surowic i testów do badań laboratoryjnych     30.09.2011     
  ∴  Ogłoszenie II o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont ogrodzenia posesji Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie ul. Warszawskiej 109     28.09.2011     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi metrologicznej w zakresie wzorcowania sond temperatury oraz wzorcowania z badaniem rozkładu temperatur w aparaturze laboratoryjnej w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz w OZHW w Ostródzie     28.09.2011     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont ogrodzenia posesji Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109     23.09.2011     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:wykonanie usługi transportu prób laboratoryjnych do badań do ZHW w Gdańsku, ZHW w Białymstoku oraz PIW w Puławach     09.09.2011     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:dostawę testów immunoenzymatycznych, API, surowic oraz podłoży i krążków do antybiogramu     27.07.2011     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę testów immunoenzymatycznych i końcówek do analizatora ETI-MAX 3000 w archiwum     13.07.2011     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:dostawę podłoży, odczynników, testów i surowic do diagnostyki weterynaryjnej     22.06.2011     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:dostawę sprzętu jednorazowego użytku, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szalek Petriego wykonanych z PS, igłoprobówek i zestawów BSE     08.06.2011     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:wykonanie usługi okresowego sprawdzenia działania i konserwację mikroskopów w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie i OZHW w Ostródzie     02.06.2011     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi okresowego sprawdzenia działania i wykonania niezbędnych pomiarów w komorach laminarnych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz w OZHW w Ostródzie.     02.05.2011     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej     02.05.2011     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi zrzutu z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie zatopionej w przynęcie przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień ochronnych lisów wolno żyjących, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.     19.04.2011     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących zatopionej w przynęcie przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień ochronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.     15.04.2011     
  ∴  Wynik postępowania na usługi metrologiczne w zakresie wzorcowania przyrzadów laboratoryjnych     12.04.2011     
  ∴  OGŁOSZENIE - sprostowanie- o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę podłoży, odczynników, testów i surowic do diagnostyki weterynaryjnej (sygn. akt: WIW.a.agz.2732-d2/05/2011).     08.04.2011     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę podłoży, odczynników, testów i surowic do diagnostyki weterynaryjnej.     07.04.2011     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę metrologiczną w zakresie wzorcowania przyrządów laboratoryjnych.     23.03.2011     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę materiałów do wdrożenia nowej metody badania pozostałości substancji przeciwbakteryjnych techniką 5-płytkową     01.03.2011     
  ∴  Wynik postępowania na zakup fabrycznie nowego samochodu dla PIW NIdzica     14.01.2011     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego – łaźni wodnej     20.12.2010     
  ∴  Wynik przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do wdrożenia nowej metody badania pozostałości substancji przeciwbakteryjnych techniką 5-płytkową w archiwum     16.12.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę samochodów osobowych dla PIW w Elblągu     26.11.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych dla PIW w Elblągu     26.11.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę samochodu osobowego dla PIW w Nowym Mieście Lub.     22.11.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę sprzetu laboratoryjnego w archiwum     19.11.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę fabrycznie nowego samochodu dla WIW w Olsztynie w archiwum     18.11.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla PIW w Giżycku w archiwum     18.11.2010     
  ∴  Wynik przetargu na dostawę samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla PIW w Węgorzewie w archiwum     18.11.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie     18.11.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę testów do Charm II i antygenu z surowicami kontrolnymi do diagnostyki gorączki Q     16.11.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę systemów oczyszczania wody do uzyskania wody klasy I i II wg PN-EN ISO 3696:1999     16.11.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla PIW w Kętrzynie w archiwum     15.11.2010     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku WIWet w Olsztynie przy ul. Szarych Szeregów 7.     15.11.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę samochodu osobowego dla PIW Gołdap.     10.11.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę końcówek do analizatora ETI-MAX, pipet automatycznych, dozowników, drobnego sprzętu oraz butelek do hodowli komórkowej w archiwum     09.11.2010     
  ∴  Wybór oferty na dostawę samochodu dla PIW Mrągowo w archiwum     08.11.2010     
  ∴  Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę istniejącej bazy lokalowej PIWet. w Nowym Mieście Lubawskim - II w archiwum     08.11.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę samochodu osobowego dla PIW w Ełku     27.10.2010     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie remontu przewodów i kominów wentylacji grawitacyjnej oraz malowania pokrycia dachu budynku przy ul. Szarych Szeregów 7 .     19.10.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę podłoży złożonuch i dodatków do podłoży do diagnostyki Listeria monocytogenes oraz odczynników chemicznych i naważek w archiwum     13.10.2010     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów z tworzyw sztucznych i materiałów eksploatacyjnych do drobnego sprzętu laboratoryjnego, igłoprobówek, zestawów BSE i szkła laboratoryjnego w archiwum     08.10.2010     
  ∴  Wynik postępowania na modernizację budynku biurowego, garaży oraz położenie nawierzchni z kostki brukowej na posesji PIW w Węgorzewie w archiwum     30.09.2010     
  ∴  Wynik postępowania na roboty budowlane w ZHW w Olsztynie w archiwum     06.09.2010     
  ∴  Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi transportu prób do badań do ZHW w Gdańsku, ZHW w Białymstoku oraz PIWet w Puławach w archiwum     31.08.2010     
  ∴  Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na położenie nawierzchni w kostki brukowej na posesji PIW w Kętrzynie     26.08.2010     
  ∴  Wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę testów, surowic i podłoży do diagnostyki weterynaryjnej     25.08.2010     
  ∴  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na eemont ogrodzenia posesji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kętrzynie.     23.08.2010     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę istniejącej bazy lokalowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Mieście Lub.     23.08.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę testu Elisa w archiwum     19.07.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę antygenów i testów do diagnostyki laboratoryjnej w archiwum     17.06.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę artykułów z tworzyw sztucznych i materiałów eksploatacyjnych do drobnego sprzętu laboratoryjnego w archiwum     16.06.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę szalek Petri'ego w archiwum     27.05.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę podłoży mikrobiologicznych i krążków do antybiogramów w archiwum     26.05.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę zestawów do pobierania prób monitoringowych w kierunku BSE w archiwum     19.05.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w archiwum     11.05.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę testów do diagnostyki laboratoryjnej w archiwum     05.05.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę testów, oddczynników, surowic do diagnostyki laboratoryjnej w archiwum     22.04.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w archiwum     16.04.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę drobnego sprzętu do diagnostyki weterynaryjnej w archiwum     24.03.2010     
  ∴  Wynik postępowania na odbiór, transport i utylizację termiczną odpadów weterynaryjnych pochodzących z ZHW w Olsztynie i Oddziału ZHW w Ostródzie w archiwum     18.03.2010     
  ∴  Wynik postepowania na wykonanie usługi zrzutu z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących w archiwum     15.03.2010     
  ∴  Wynik przetargu na dostawę szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących zatopionej w przynęcie przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień ochronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w archiwum     04.03.2010     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę testów immunoenzymatycznych ELISA do wykrywania przeciwciał wirusa chorobyAujeszkiego, enzootycznej białaczki bydła i pozostałości antybiotyków beta-laktamowychoraz tetracyklin w mleku w archiwum     22.02.2010     
  ∴  Wynik postepowania na dostawę wraz z montażem i instalacja sprzętu laboratoryjnego w archiwum     11.12.2009     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę podłoży złożonych i dodatków do podłoży w archiwum     02.12.2009     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę wraz z montażem i instalacją sprzętu laboratoryjnego w archiwum     26.11.2009     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę wraz z montażem i instalacją sprzętu laboratoryjnego     24.11.2009     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych w archiwum     20.11.2009     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań na białaczkę i brucelozę w archiwum     18.11.2009     
  ∴  Wynik postępowania w trybie przetargu na zakup fabrycznie nowego samochodu w archiwum     18.11.2009     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych w archiwum     03.11.2009     
  ∴  Wynik postepowania na Wykonanie odciągów wentylacji miejscowej w postaci okapów znad autoklawów wpomieszczeniu przyjmowania szkła brudnego w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109 w archiwum     02.11.2009     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań na białaczkę i brucelozę oraz zestawów do pobierania prób do badań monitoringowych w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) w archiwum     28.10.2009     
  ∴  Wynik postepowania na wykonanie odciągów wentylacji miejscowej w postaci okapów znad autoklawów wpomieszczeniu przyjmowania szkła brudnego w ZHW w Olsztynie w archiwum     07.10.2009     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy i montażu urządzeń kompletnej instalacji do produkcji środkadezynfekującego ścieki zawierające drobnoustroje chorobotwórcze zlokalizowanej w ZHW w Olsztynie w archiwum     22.09.2009     
  ∴  Wynik Postępowania na Usługę transportu samochodem (dowozu) prób do badań laboratoryjnych w archiwum     31.08.2009     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000€ na dostawę testów i odczynników chemicznych w archiwum     12.08.2009     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na dostawęsprzętu jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej, opakowań monitoringowych i zestawów BSE w archiwum     09.07.2009     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę parkingu dla samochodów osobowych oraz wykonanie i remont części ogrodzenia na posesji ZHW w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109 w archiwum     07.07.2009     
  ∴  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym nr post. WIW/agz/323-3/04/2009 oraz zakończonych procedur odwoławczych na usługę polegająca na wyłożeniu (zrzucie) z samolotów immunoprzynęt w archiwum     02.07.2009     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych w archiwum     02.07.2009     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000€ na dostawę testów i surowic do diagnostyki laboratoryjnej w archiwum     04.06.2009     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie zatopionej w przynęcie do przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ilości 990000 szt. w archiwum     20.04.2009     
  ∴  Wynik postępowania na wykonanie usługi lotniczej polegającej na zrzuceniu z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie przeznaczonej dla lisów wolno żyjących na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w archiwum     17.04.2009     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów laboratoryjnych I, II i III kategorii w archiwum     15.04.2009     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów laboratoryjnych z ZHW w Olsztynie w archiwum     20.03.2009     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług czynności laboratoryjnych na rzecz Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie w archiwum     06.02.2009     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr post: WIW/agz/323-2/01/2009) na wykonywanie usług w zakresie wykonywania prac laboratoryjnych oraz prac porządkowych na rzecz Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie w archiwum     26.01.2009     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133000€ na dostawę wraz z montażem i instalacją 2 inkubatorów laboratoryjnych o poj. 105 l w archiwum     05.12.2008     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na dostawę końcówek grafitowych do analizatora ETI – MAX 3000 o pojemności 300 µl w ilości 211 200 szt. i o pojemności 1100 µl w ilości 28 800 szt. w archiwum     05.11.2008     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000€ na dostawę testów immunoenzymatycznych. w archiwum     30.10.2008     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem i instalacją sprzętu laboratoryjnego w archiwum     23.10.2008     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań nabiałaczkę i brucelozę oraz dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u trzody w kierunku badań na chorobę Aujeszky’ego w archiwum     20.10.2008     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont pomieszczeń laboratoryjnych pracowni Anatomo-Histopatologii w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109 w archiwum     18.10.2008     
  ∴  Wynik postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń biurowych i garaży w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kętrzynie przy ul. Rynkowej 5 w archiwum     14.10.2008     
  ∴  Wynik postępowania w trzybie przetargu nieograniczonego na dostawę szkła laboratoryjnego klasy A i B w archiwum     06.10.2008     
  ∴  wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na “Wykonanie docieplenia budynku oraz zewnętrznych prac remontowych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109”. w archiwum     01.10.2008     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej - remont sanitariatów, pokoi laboratoryjnych i biurowych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109.     24.09.2008     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na nadbudowę budynku biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ełku przy ulicy Suwalskiej 46 w archiwum     26.08.2008     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109 w archiwum     14.08.2008     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 133 000 EURO na remont pomieszczeń Punktu Przyjęcia Prób w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109 w archiwum     12.08.2008     
  ∴  Wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na usługę transportową w zakresie dowozu samochodem prób do badań laboratoryjnych w archiwum     07.08.2008     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 133 000 EURO na dostawę przyrządów do pobierania prób do badań monitoringowych w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła i małych przeżuwaczy w archiwum     23.06.2008     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowejponiżej 133 000 € na dostawę Testów immunoenzymatycznych do diagnostyki chorób drobiu, trzody chlewnej i bydła,naważek, zestawów odczynnikowych do chemii klinicznej, standardów i kalibratorów w archiwum     06.06.2008     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych w archiwum     03.06.2008     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na dostawę asortymentu różnego wykonanego z PP w archiwum     21.05.2008     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na dostawę szalek Petriego w archiwum     08.05.2008     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej w archiwum     22.04.2008     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na dostawę testów, odczynników, surowic do diagnostyki laboratoryjnej w archiwum     18.04.2008     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 133 000 EURO na wykonanie usługi lotniczej polegającej na zrzuceniu z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie województwa warminsko-mazurskiego w archiwum     17.04.2008     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 133 000 EURO na dostawę szczepionki przeciwko wściekliźnie do przeprowadzenia szczepień ochronnych lisów wolno żyjących na terenie województwa warminsko-mazurskiego w archiwum     17.04.2008     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 133 000 EURO na Wykonywanie usług czynności laboratoryjnych na rzecz Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie w archiwum     23.01.2008     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem na 4 koła dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Iławie w archiwum     16.12.2007     
  ∴  Ogłoszenie o zawarciu umowy w archiwum     16.12.2007     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego w nadwoziu furgon w archiwum     10.12.2007     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań na białaczkę i brucelozę w archiwum     10.12.2007     
  ∴  Wynik postepowania na dostawę wraz z montażem i instalacją sprzętu laboratoryjnego w archiwum     05.12.2007     
  ∴  Wynik przetargu na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu w archiwum     03.12.2007     
  ∴  Wynik postepowania na dostawę samochodu dla PIW Ostróda w archiwum     03.12.2007     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę samochodów     29.11.2007     
  ∴  OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w formie przetargu nieograniczonego na dostawę 2 samochodów dla PIW w Działdowie w archiwum     29.11.2007     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 137 000€ na dostawę wraz z montażem i instalacją sprzętu laboratoryjnego. w archiwum     28.11.2007     
  ∴  Wynik przetargu na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gizycku     27.11.2007     
  ∴  Wynik przetargu na dostwę samochodu osobowego dla PIW w Olecku     22.11.2007     
  ∴  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - PIW Mrągowo w archiwum     20.11.2007     
  ∴  Wynik postepowania na dostawę wraz z montażem i instalacją dwóch automatycznych analizatorów immunoenzymatycznych wraz z komputerami, drukarkami laserowymi oraz końcówkami do analizatora w ilości umożliwiającej wykonanie 170 000 oznaczeń. w archiwum     20.11.2007     
  ∴  Wynik postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 137 000€ na na dostawę testów immunoenzymatycznych ELISA do wykrywania przeciwciał dla glikoproteiny gEwirusa choroby Aujeszkiego w ilości 1650 płytek w archiwum     14.11.2007     
  ∴  Wynik przetargu na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego klasy terenowej dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ełku w archiwum     27.09.2007     
  ∴  Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na remont i modernizację kotłowni przy ul. Szarych Szeregów 7 w Olsztynie w archiwum     19.09.2007     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szkła do badań laboratoryjnych     29.08.2007     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie dowozu samochodem prób do badań laboratoryjnych w archiwum     03.08.2007     
  ∴  Wynik przetargu o wartości szacunkowej poniżej 14 000€ na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kętrzynie w archiwum     18.07.2007     
  ∴  Wynik przetargu o wartości szacunkowej poniżej 14 000€ na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim w archiwum     18.07.2007     
  ∴  PLWet w Lidzbarku Warminskim - Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na zakup samochodu osobowego w archiwum     11.07.2007     
  ∴  Wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę odczynników chemicznych     21.06.2007     
  ∴  Wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę transportową dowozu prób do badań laboratoryjnych. w archiwum     18.06.2007     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60000 Euro na dostawę samochodu terenowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie. w archiwum     13.06.2007     
  ∴  Wynik przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000€ na remont budynku administracyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kętrzynie w archiwum     08.06.2007     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę opakowań do prób monitoringowych i artykułów z tworzyw sztucznych w archiwum     05.06.2007     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000€ na dostawę, testów, odczynników, surowic do laboratoryjnej diagnostyki weterynaryjnej     21.05.2007     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000€ na dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań na białaczkę i brucelozę w archiwum     11.05.2007     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 Euro na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego w archiwum     10.05.2007     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000€ na dostawę szalek Petriego wykonanych z PS i szkła w archiwum     09.05.2007     
  ∴  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu osobowego Oznaczenie sprawy: ZP-271-1/2007 w archiwum     30.04.2007     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000€ na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do diagnostyki weterynaryjnej w archiwum     06.04.2007     
  ∴  Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawę zestawów do pobierania prób do badań monitoringowych w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) w archiwum     05.04.2007     
  ∴  Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60000 Euro na usługę lotniczego zrzutu doustnej szczepionki zatopionej w przynęcie w celu przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w archiwum     05.04.2007     
  ∴  Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60000 Euro na dostawę doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie zatopionej w przynęcie do przeprowadzenia szczepień na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (dotyczy przetargu publikowanego w Dz.U. UE pod nr 2007/S 15-0171128) w archiwum     05.04.2007     
  ∴  Ogłoszenie o wyniku postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000€ na dostawę serwerów plików w archiwum     28.03.2007     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000€ na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych w archiwum     26.03.2007     
  ∴  Wynik postępowania udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Elblągu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO w archiwum     28.02.2007     
  ∴  Zawiadomienie o umnieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup samochodu osobowego - PIW Ełk w archiwum     20.12.2006     
  ∴  OGŁOSZENIE o wyniku postępowania przetargowego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych na dostawę: Probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań na białaczkę i brucelozę w archiwum     21.11.2006     
  ∴  OGŁOSZENIE o wyniku postępowania przetargowego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych na dostawę: Opakowań i sprzętu jednorazowego użytku w archiwum     11.10.2006     
  ∴  Wynik postępowania przetargowego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych na dostawę: Materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w archiwum     11.08.2006     
  ∴  Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 € na: „Remont budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie oraz budowę garaży przy ul. Męczenników 11 na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie\" - nr OWP/2006/07/20-921260 w archiwum     10.08.2006     
  ∴  OGŁOSZENIE o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000€ na: remont budynku administracyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kętrzynie w archiwum     09.08.2006     
  ∴  OGŁOSZENIE o wyniku postępowania przetargowego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych na dostawę: Wzorców, roztworów buforowych i szczepów z kolekcji ATCC w archiwum     07.08.2006     
  ∴  OGŁOSZENIE o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000€ na: Remont budynku administracyjnego w archiwum     24.07.2006     
  ∴  OGŁOSZENIE o wyniku postępowania przetargowego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych na dostawę: Materiałów do laboratoryjnej diagnostyki weterynaryjnej     23.06.2006     
  ∴  Wynik postepowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 60 000€ na dostawe szkla laboratoryjnego w archiwum     08.06.2006     
  ∴  Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poiniżej 60 000€ na wymianę ogrodzenia i utwardzenie podjazdu pod garaż w PIW w Elku w archiwum     02.06.2006     
  ∴  Wynik postepowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000€ na dostawę suchych i gotowych podloży mikrobiologicznych w archiwum     15.05.2006     
  ∴  Wynik postepowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 6000 € na dostawę suchych i gotowych podloży mikrobiologicznych     21.04.2006     
  ∴  Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 € na Dostawę szalek Petriego wykonanych z polistyrenu i szkła w archiwum     06.04.2006     
  ∴  OGŁOSZENIE o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000€ na Dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań na białaczkę i brucelozę w archiwum     29.03.2006     
  ∴  Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę pepsyny krajowej o mocy 2000j.FIP/g dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ełku w archiwum     24.03.2006     
  ∴  Wynik postępowania na zakup samochodu osobowego - PIW Iława w archiwum     13.12.2005     
  ∴  Wynik przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000€ na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w archiwum     04.11.2005     
  ∴  Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na dostawę opakowań i sprzętu jednorazowego użytku w archiwum     01.08.2005     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę materiałów do laboratoryjnej diagnostyki weterynaryjnej     27.07.2005     
  ∴  Wynik przetargu na remont budynku administracyjnego PIW w Kętrzynie w archiwum     27.07.2005     
  ∴  Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO na remont budynku administracyjnego PIW w Kętrzynie w archiwum     11.07.2005     
  ∴  Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60000€ na dostawę materiaów do laboratoryjnej diagnostyki weterynaryjnej w archiwum     04.07.2005     
  ∴  Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60000€ na dostawę szkła laboratoryjnego w archiwum     27.06.2005     
  ∴  Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60000€ na dostawę środków dezynfekcyjnych i dezynfekcyjno - myjących w archiwum     27.06.2005     
  ∴  Wynik przetargu niograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60000€ na remont budynku administracyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kętrzynie w archiwum     23.06.2005     
  ∴  Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60000€ na dostawę artykułów biurowych w archiwum     14.06.2005     
  ∴  Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej poniżej 60000€ na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych oraz krążków diagnostycznych w archiwum     14.06.2005     
  ∴  Wynik postepowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000€ na dostawę szalek Petriego wykonanych z PS i szkła w archiwum     03.06.2005     
  ∴  Wynik postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 130 000€ na usługę lotniczego zrzutu doustnej szczepionki przeciw wściekliźnie lisów wolnożyjących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w archiwum     09.04.2005     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000€ na dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań na białaczkę i brucelozę i zestawów do pobierania prób w kierunku badań BSE w archiwum     10.03.2005     
  ∴  Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę pepsyny krajowej o mocy 2000j.FIP/g dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ełku w archiwum     03.03.2005     
  ∴  Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000€ na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w archiwum     28.02.2005     
  ∴  Wynik postepowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 EURO na usługę transportową z zakresu dowozu prób do badan laboratoryjnych w archiwum     22.02.2005     
  ∴  Wynik postępowania na pełnienie funkcj inwestora zastępczego w archiwum     04.02.2005     
  ∴  Wynik postepowania na dostawę samochodu osobowego - PIW Nowe Miasto Lub. w archiwum     28.12.2004     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę samochodu osobowego - PIW Ilawa w archiwum     28.12.2004     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę samochodu osobowego - PIW Elk w archiwum     28.12.2004     
  ∴  Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę samochodu osobowego - PIW Ełk w archiwum     10.12.2004     
  ∴  Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę samochodu osobowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO w archiwum     09.12.2004     
  ∴  Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę wagi analitycznej I klasy dokładności w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO w archiwum     09.12.2004     
  ∴  Ogłoszenie o wyniku postepowania na wykonanie i montaż wyposażenia w meble biurowe i laboratoryjne pomieszczeń ZHW w Olsztynie w archiwum     30.11.2004     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę samochodu osobowego - PIW Ostróda w archiwum     25.11.2004     
  ∴  wYNIK POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU POMIAROWEGO DLA LABORATORIUM WETERYNARYJNEGO W TRYBIE I PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000€ w archiwum     10.11.2004     
  ∴  Wynik postepowania na dostawę samochodów - PIW Olsztyn w archiwum     01.11.2004     
  ∴  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH W TRYBIE III PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 € w archiwum     20.10.2004     
  ∴  Ogloszenie o wyniku postepowania na dostawe szczepionki do szczepienia lisow wolnozyjacych w akcji jesien 2004 w archiwum     30.09.2004     
  ∴  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 60 000€ NA ZRZUT Z SAMOLOTÓW DOUSTNEJ SZCZEPIONKI ZATOPIONEJ W PRZYNĘCIE W CELU PRZEPROWADZENIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE LISÓW WOLNOŻYJĄCYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W AKCJI JESIEŃ 2004 w archiwum     23.09.2004     
  ∴  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 60 000€ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI WETERYNARYJNEJ w archiwum     23.09.2004     
  ∴  Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie i montaż wyposażenia pomieszczeń laboratoryjnych ZHW w Olsztynie w archiwum     04.08.2004     
  ∴  Wynik postepowania na dostawę testów diagnostycznych w trybie II przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EUR w archiwum     23.07.2004     
  ∴  Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 € w archiwum     14.06.2004     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę samochodu osobowego - PIW Olsztyn w archiwum     20.05.2004     
  ∴  Wynik postepowania na wykonanie remontu instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej w ZHW w Olsztynie w archiwum     17.05.2004     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę samochodu osobowego w trybie przetargu nieograniczonego - PIW w Ostródzie. w archiwum     14.05.2004     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę samochodu osobowego - PIW Nidzica w archiwum     11.05.2004     
  ∴  Ogłoszenie o wyniku postępowaniana dostawę plazmy króliczej i surowic diagnostycznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000€ w archiwum     10.05.2004     
  ∴  Ogłoszenie o wyniku postepowania na dostawę testów diagnostycznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 € w archiwum     10.05.2004     
  ∴  WYNIK POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SUCHYCH I GOTOWYCH PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 € w archiwum     28.04.2004     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę samochodów osobowych szt. 2 w trybie przetargu nieograniczonego w archiwum     23.04.2004     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę szczepionki przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących w archiwum     13.04.2004     
  ∴  Wynik postępowania na wykonanie usług lotniczych zrzutu doustnej szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących w archiwum     13.04.2004     
  ∴  Wynik postępowania na wykonanie projektu aranżacji i dostawy dygestorii oraz mebli laboratoryjnych do pracowni chemii żywności ZHW w archiwum     02.04.2004     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych w archiwum     23.03.2004     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę szalek Petriego w archiwum     23.03.2004     
  ∴  Wynik postępowania na dostawę sprzętu do laboratoryjnej diagnostyki weterynaryjnej w archiwum     23.03.2004     
  ∴  Wynik postepowania na dostawę sprzętu do weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej w archiwum     27.02.2004     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13587630 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^