Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń w budynku gospodarczym w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109

 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Remont pomieszczeń w budynku gospodarczym w  Zakładzie Higieny
Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109.
 (nr postępowania. WIWa.agz.2732-u2/18/2011)
 
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że została wybrana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlane i Handlowe ‘BUDOHAD” Dariusz Hadziewicz
ul. Kwiatowa 2/15 11-400 Kętrzyn – cena brutto 106055,34 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
 
Przewidywany termin zawarcia umowy:  14.10.2011 roku.
 
 
Olsztyn, dn.12.10.2011  roku.                                Warmińsko-Mazurski Wojewódzki
                                                                                  Lekarz Weterynarii
                                                                                  Ludwik Bartoszewicz
 

Dokument utworzył(-a):  Romulad Puzyrewski  (13.10.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Michał Wojciechowski  (13.10.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Michał Wojciechowski  (14.10.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Michał Wojciechowski  (14.10.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
12968804 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^