Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000€ na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych w archiwum

OGŁOSZENIE
O wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000€ na:
 
Dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych
 
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że następująca oferta została wybrane jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym:
Zadanie nr 1 – Podłoża podstawowe i ekstrakty biologiczne - ARGENTA sp. z o.o., ul. Przelot 24, 60-408 Poznań - wartość oferty brutto: 20 797,59 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%
Zadanie nr 2  –  Podłoża złożone i dodatki do podłoży - ARGENTA sp. z o.o., ul. Przelot 24, 60-408 Poznań - wartość oferty brutto: 94 741,01zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%
Termin zawarcia umowy: 2 kwietnia 2007 roku.
Na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z dnia 9 lutego 2004r., Nr 19 poz.177 z pózn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie unieważnia przetarg na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych w części: "zadanie nr 3 - Podłoża złożone"  ze względu, że nie złożono żadnej oferty.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii
lek. wet. Ludwik Bartoszewicz

Olsztyn, dn. 23 marca 2007r.

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Kacprzycka-Nowicka  (26.03.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (26.03.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (26.03.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (26.03.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
12973948 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^