Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Ogłoszenie o zawarciu umowy w archiwum

Ostróda, dnia 14.12.2007r.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 13, 14-100 Ostróda  zgodnie z ustawą Pzp. z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawę jednego samochodu terenowego: (oznaczenie sprawy ZP-271/2/2007) w dniu 12.12.2007r. została zawarta umowa z firmą:
 
SOLIX Sp. z o.o.
ul. Lubelska 40
10-408 OLSZTYN
 
Cena oferty: 89.600,00 zł. brutto. 
Uzasadnienie wyboru:
Firma SOLIX Sp. z o. o. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z art. 91 ust.1 oferta firmy SOLIX Sp. z o.o. jest najkorzystniejszą ofertą, wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  14.12.2007r.
z numerem 250319-2007.
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w  Ostródzie
                     Andrzej Jankowski

Dokument utworzył(-a):  Andrzej Jankowski  (16.12.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (16.12.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (16.12.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (16.12.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
12968800 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^