Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na dostawęsprzętu jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej, opakowań monitoringowych i zestawów BSE w archiwum

OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na dostawę:
 
Sprzętu jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej, opakowań monitoringowych i zestawów BSE
 
 
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z  2007 r. Nr  223 poz. 1655 oraz Dz. U. Nr 2008r. Nr 171, poz. 1058) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że następujące oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym:
 
Zadanie nr 1 – Materiały eksploatacyjne do urządzeń firmy BRAND
Oferta złożona przez:
LABART Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk za cenę 10 677,22 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętych kryteriów cena 100%
 
Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły  następujące ważne oferty:

1.Oferta złożona przez: LABART Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, ilość uzyskanych punktów - 100.

2.Oferta złożona przez: MERCK Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, ilość uzyskanych punktów – 80,78

3.Oferta złożona przez: ALCHEM Grupa  Sp. z o.o., ul. Włościańska 58, 15-199 Białystok, ilość uzyskanych punktów – 73,66

Ofert odrzuconych nie było, Wykonawców wykluczonych nie było.
 
Zadanie nr 2 Końcówki do pipet INTERSCIENCE
Postępowanie unieważniono w części dotyczącej zadania nr 2
Uzasadnienie:
Dokonując analizy złożonych ofert Zamawiający uznaje, iż prowadzone postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą skuteczne zawarcie umowy w trybie prowadzonego przetargu nieograniczonego. Z analizy ofert wynika, iż specyfikacja istotnych warunków zamówienia została nieprecyzyjnie sporządzona, co uniemożliwia prawidłową ocenę złożonych ofert, a co za tym idzie wybór Wykonawcy oraz zakończenie postępowania (zawarcie skutecznej umowy).
 
Zadanie nr 3 – Końcówki do pipet LABSYSTEM
Oferta złożona przez:  
Centrowet – Cezal  Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań  za cenę 1 612,28 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętych kryteriów cena 100%
 
Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły  następujące ważne oferty:
1. Oferta złożona przez: Centrowet – Cezal  Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, ilość uzyskanych punktów – 100,00
2. Oferta złożona przez: ALCHEM Grupa  Spółka z o.o., ul. Włościańska 58, 15-199 Białystok, ilość uzyskanych punktów – 93,01
Ofert odrzuconych nie było, Wykonawców wykluczonych nie było.
 
Zadanie nr 4 – Pipety i ezy
Oferta złożona przez:  
MERCK Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa  za cenę 14 341,10 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętych kryteriów cena 100%
 
Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły następujące ważne oferty:
1. Oferta złożona przez: MERCK Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, ilość uzyskanych punktów – 100,00
2. Oferta złożona przez: ALCHEM Grupa  Sp. z o.o., ul. Włościańska 58, 15-199 Białystok, ilość uzyskanych punktów – 86,09
Ofert odrzuconych nie było, Wykonawców wykluczonych nie było.
 
Zadanie nr 5 – Probówki i probówki z antykoagulantami
Oferta złożona przez:  
Centrowet – Cezal  Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań za cenę 11 555,73 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta złożona w postępowaniu
 
Zadanie nr 6 – Pozostały asortyment z PP
Oferta złożona przez:  
ALCHEM Grupa  Sp.z o.o., ul. Włościańska 58, 15-199 Białystok za cenę 39 698,73 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta złożona w postępowaniu
 
Zadanie nr 7 – Opakowania monitoringowe
Oferta złożona przez:
MERCK Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa za cenę 4 933,18 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętych kryteriów cena 100%
 
Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły  następujące ważne oferty:
1. Oferta złożona przez: MERCK Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, ilość uzyskanych punktów – 100,00
2. Oferta złożona przez: LABART Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, ilość uzyskanych punktów – 91,25
3. Oferta złożona przez: ALCHEM Grupa  Sp. z o.o., ul. Włościańska 58, 15-199 Białystok, ilość uzyskanych punktów – 64,90
Ofert odrzuconych nie było, Wykonawców wykluczonych nie było.
 
Zadanie nr 8 – Przyrząd do pobierania i transportu prób do badań monitoringowych w                        kierunku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE).
Oferta złożona przez:
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych JUT s.c., ul. Solna Góra 7, 38-100 Strzyżów za cenę 12 444,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętych kryteriów cena 100 %
 
Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły  następujące ważne oferty:
1. Oferta złożona przez: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych JUT s.c., ul. Solna Góra 7, 38-100 Strzyżów,  ilość uzyskanych punktów - 100                   
2. Oferta złożona przez: MEDPOL Sp. z o.o., ul. 19 Kwietnia 97, 05-090 Raszyn - Rybie, ilość uzyskanych punktów – 86,08
3. Oferta złożona przez: HEWIPLAST  Produkcja Artykułów Medycznych i Weterynaryjnych, ul. Wspólna 6, 09-530 Gąbin, ilość uzyskanych punktów – 55,74
Ofert odrzuconych nie było, Wykonawców wykluczonych nie było.
 
Zadanie nr 9 – Przyrząd do pobierania i transportu prób do badań monitoringowych w kierunku gąbczastej encefalopatii małych przeżuwaczy (owce, kozy) (TSE) 
Oferta złożona przez:
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych  JUT s.c.,  ul. Solna Góra 7, 38-100 Strzyżów za cenę 341,60 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętych kryteriów cena 100 %
 
Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły  następujące ważne oferty:
1. Oferta złożona przez: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych  JUT s. c.,  ul. Solna Góra 7, 38-100 Strzyżów,  ilość uzyskanych punktów - 100         
2. Oferta złożona przez: HEWIPLAST  Produkcja Artykułów Medycznych i Weterynaryjnych, ul. Wspólna 6, 09-530 Gąbin, ilość uzyskanych punktów – 91,80
Ofert odrzuconych nie było, Wykonawców wykluczonych nie było.
 
Termin zawarcia umowy: 20 lipca 2009r.
 
Warmińsko – Mazurski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Ludwik Bartoszewicz

Dokument utworzył(-a):  Katarzyna Janczyk  (09.07.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (09.07.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (09.07.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (09.07.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
12975307 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^