Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:wykonanie usługi okresowego sprawdzenia działania i konserwację mikroskopów w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie i OZHW w Ostródzie

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

wykonanie usługi okresowego sprawdzenia działania i konserwację mikroskopów w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie i OZHW w Ostródzie

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że następująca oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym:

Zadanie nr 1 – Sprawdzenie poprawności działania i konserwacja mikroskopów fluorescencyjnych i świetlnych firmy Zeiss

Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 1 złożona przez Centrum Mikroskopii, ul. Arkuszowa 58, 01-934 Warszawa, wartość oferty brutto: 3 936 PLN

Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta

Zadanie nr 2 - Sprawdzenie poprawności działania i konserwacja mikroskopów: fluorescencyjnego, odwróconego i stereoskopowego firmy Nicon

Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 1 złożona przez Centrum Mikroskopii, ul. Arkuszowa 58, 01-934 Warszawa, wartość oferty brutto: 1968 PLN

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%

Informujemy, że w zadaniu nr 2 została założona jeszcze jedna ważna oferta przez:

Precoptic Co. Wojciechowscy spółka jawna, ul. Arkuszowa 60, 01-932 Warszawa, wartość oferty brutto 2460 PLN.

Zadanie nr 3 – Sprawdzenie poprawności działania i konserwacja mikroskopów pozostałych (POZ, Biolar, Leica)

Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 1 złożona przez Centrum Mikroskopii, ul. Arkuszowa 58, 01-934 Warszawa, wartość oferty brutto: 2 655 PLN

Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta

Przewidywany termin zawarcia umowy: 13 czerwca 2011 roku.

Olsztyn, dn.1 czerwca 2011 roku.


Dokument utworzył(-a):  MałgorztaKacprzycka-nowicka  (02.06.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Michał Wojciechowski  (02.06.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Michał Wojciechowski  (02.06.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Michał Wojciechowski  (02.06.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
12959362 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^