Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
- lek.wet. Ludwik Bartoszewicz, 
WMWLW@olsztyn.wiw.gov.pl
 
Zastępca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
- lek. wet. Dorota Daniluk - kordynator zespołu chz@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 68
Dział ds. zdrowia zwierząt
1. Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt lek. wet. Monika Spychalska
chz.monika@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 67
2. Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt lek. wet. Agnieszka Holak
chz.holak@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 66    
3. Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt lek. wet. Karolina Łukasiak - Bialik
tel. 089 524 14 91  
 
Dział ds. ochrony  zwierząt
Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds.ochrony zwierząt lek. wet. Marta Hinc
dz@olsztyn.wiw.gov.pl
 tel. 089 524 14 65        
1. Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zwierząt lek. wet. Katarzyna Bączek
chz.baczek@olsztyn.wiw.gov.pl
 tel. 089 524 14 57
2. Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zwierząt lek. wet. Natalia Żukiel-Gorszanow
natalia.zukiel@olsztyn.wiw.gov.pl
 tel. 089 524 14 81
 
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności
Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
 lek. wet. Włodzimierz Ficek
hz.ficek@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 55
1. Starszy Inspektor Weterynaryjny lek. wet. Iwona Sienkiewicz
hz.iwosien@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 54
2.Starszy Inspektor Weterynaryjny lek. wet. Alicja Woźniak
hz.wozniak@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 52
2. Inspektor Weterynaryjny lek. wet. Katarzyna Liedtke
hz.kliedtke@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 56
Zespół do spraw pasz i utylizacji
Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji
dr n. wet. Elżbieta Zduńczyk
zz.pasze@olsztyn.wiw.gov.pl
tel.089 524 14 70
1.Starszy Inspektor Weterynaryjny dr n wet. Katarzyna Pirus
kpirus@olsztyn.wiw.gov.pl
tel.089 524 14 85
Zespół ds. Nadzoru Farmaceutycznego
1. Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego lek.wet. Adam Wojtaszek
farm@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 58
2. Starszy Inspektor Weterynaryjny lek. wet. Kamila Wojciechowska
farmacja.kw@olsztyn.wiw.gov.pl
tel.089 524 14 71
 
Zespół ds. finansowo-księgowych
1. Z-ca gł. księgowego
Marta Monika Tajs
tel. 089 524 14 75
ksiegowosc.mmt@olsztyn.wiw.gov.pl
2. st. inspektor finansowo- księgowy Bernadetta Niedzielska
ksiegowosc.beata@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 83
3. st.inspektor finansowo- księgowy Monika Bogulak
ksiegowosc@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 78
4. st. inspektor finansowo- księgowy Halina Topa
ksiegowosc.ht@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 84
5. Inspektor ds. finansowo-księgowych - Iwona Kisielewska
e-mail: ksiegowosc.ik@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 89 524 14 88
6. Inspektor finansowo - księgowy Bożena Kraszewska
bkksiegowosc@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 82
7. st. inspektor finansowo- księgowy Iwona Łuczyńska
il.ksiegowosc@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 86
 
Zespół ds. obsługi prawnej
1. radca prawny Beata Romanowicz
rp@olsztyn.wiw.gov.pl
2. radca prawny Ewa Moszczyńska
radca.em@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 72
 
Zespół do spraw administracyjnych
Kierownik zespołu inż. Romuald Puzyrewski
adm@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 63
Dział do spraw administracyjno-gospodarczych, zaopatrzenia, informatyki i sekretariatu
1. st. referent administracyjny  Dorota Berk
adma@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 62
2. specjalista ds. administracji Katarzyna Białek
kbialek@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 59
3. st. inspektor administracyjny Beata Alchimowicz
magazyn@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 05 78
4. Informatyk Michał Wojciechowski
michal.wojciechowski@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 76
5.Informatyk Radosław Grochowalski
informatyk@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 05 07
Dział do spraw pracowniczych
1. st. specjalista. ds. pracowniczych i socjalnych Izabela Romanowska
kadry@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 74
2. st.specjalista ds. pracowniczych Małgorzata Kacprzycka-Nowicka
mkn_kadry@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 87
3. Inspektor ds.pracowniczych  Anna Makowiecka
anna.borowska@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 50
 
Samodzielne stanowisko ds. bhp i p/poż
mgr.inż Lucyna Stawicka
tel. 089 524 14 90
 
Samodzielne stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych i do spraw obronnych
st. specjalista ds. ochrony informacji niejawnych i do spraw obronnychJacek Białkowski
jacek.bialkowski@olsztyn.wiw.gov.pl
tel. 089 524 14 92
 
Zespół do spraw audytu kontroli urzędowych
Kierownik zespołu lek. wet. Patrycja Podlasz
patrycjapodlasz@olsztyn.wiw.gov.pl
tel.089 524 14 64

Zakład Higieny Weterynaryjnej 
      - administracja,
zhw@olsztyn.wiw.gov.pl
         Kierownik  
       -
dr n.wet. Jerzy Sobczak,
zhwkierownik@olsztyn.wiw.gov.pl

 

  

 


Dokument utworzył(-a):  Michał Wojciechowski  (02.11.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (02.11.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Michał Wojciechowski  (23.06.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Michał Wojciechowski  (23.06.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13587330 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^