Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Kierownictwo Urzędu

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
lek.wet. Ludwik Bartoszewicz
 
Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Kordynator Zespołu - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Dorota Daniluk
 
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności
Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
lek. wet. Włodzimierz Ficek
 
Zespół do spraw pasz i utylizacji
Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds.pasz i utylizacji
dr.n wet Elżbieta Zduńczyk
 
Zespół ds. Nadzoru Farmaceutycznego
Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego
lek.wet. Adam Wojtaszek
 
Zespół ds. finansowo-księgowych
Głowny Księgowy
Karolina Szymaniuk
 
Zespół do spraw administracyjnych
Kierownik zespołu
inż. Romuald Puzyrewski
 
Zespół ds. obsługi prawnej
1.radca prawny Beata Romanowicz
2.radca prawny Ewa Moszczyńska
 
Samodzielne stanowisko ds. bhp i ppoż
mgr.inż Lucyna Stawicka
 
Samodzielne stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych i do spraw obronnych
st. inspektor ds. oc. i informacji niejawnych
Józef Orchowski
 
Zespół do spraw audytu kontroli urzędowych
Kierownik zespołu
lek. wet. Patrycja Podlasz

Dokument utworzył(-a):  Michał Wojciechowski  (29.10.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (29.10.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Michał Wojciechowski  (26.08.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Michał Wojciechowski  (26.08.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13587716 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^